Czynniki transkrypcyjne w powstawaniu i progresji czerniaka

Karolina Lesiak 1, Małgorzata Sztiller-Sikorska 1, Małgorzata Czyż 1
1 - Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 576-595
ICID: 509094
Article type: Review article
 
 
Czerniak (łac. melanoma malignum) jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z melanocytów, komórek barwnikowych skóry wytwarzających melaninę. Na powstanie i rozwój nowotworu mają wpływ zarówno czynniki środowiskowe jak i predyspozycje genetyczne. Poza wczesną interwencją chirurgiczną, brak jest skutecznych metod leczenia pacjentów z czerniakiem. Poznanie mechanizmów rozwoju nowotworu może doprowadzić do powstania nowych strategii leczenia. W artykule przedstawiono wybrane aspekty biologii molekularnej czerniaka ze szczególnym uwzględnieniem czynników transkrypcyjnych. Regulując ekspresję genów, białka te pełnią istotną rolę w procesach komórkowych, natomiast zaburzenia w ich funkcji mogą prowadzić do rozwoju chorób, w tym nowotworowych. W oparciu o najnowsze piśmiennictwo przedstawiono przyczyny oraz skutki zmian w ekspresji i/lub aktywności czynników transkrypcyjnych: MITF, NF-κB, AP-1, AP-2α, Notch, CREB, Ets-1, β-katenina/LEF/TCF, PAX3, Ski, Snail i STAT obserwowane w różnych fazach rozwoju czerniaka.
PMID 17971761 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     transcriptional regulation [3 powiązanych rekordów]
     Gene Expression [2572 powiązanych rekordów]
     Transcription Factors [645 powiązanych rekordów]
     metastasis [196 powiązanych rekordów]
     Melanoma [153 powiązanych rekordów]