Segregacja chromosomów i podziały komórkowe podczas wzrostu i różnicowania Streptomyces

Dagmara Jakimowicz 1
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu and Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 565-575
ICID: 508557
Article type: Review article
 
 
Glebowe promieniowce z rodzaju Streptomyces rosną w postaci grzybni. Kolonie Streptomyces przechodzą złożony cykl życiowy, w trakcie którego grzybnia wegetatywna różnicuje się w grzybnię powietrzną, a ta z kolei ulega przekształceniu w łańcuchy zarodników. Proces różnicowania podlega ścisłej kontroli przez produkty grupy genów bld whi. Grzybnia Streptomyces zbudowana jest z przylegających do siebie, wydłużonych komórek zwanych kompartmentami, oddzielonych rzadko rozmieszczonymi poprzecznymi przegrodami. Kompartmenty grzybni wegetatywnej zawierają od kilku do kilkunastu nieskondensowanych chromosomów. Chromosomy w grzybni wegetatywnej replikują się asynchronicznie i nie ulegają segregacji. Natomiast w grzybni powietrznej synchronicznie powstaje drabinka przegród poprzecznych. Na tym etapie chromosomy ulegają kondensacji i segregacji do jednogenomowych kompartmentów zarodnikowych. W segregacji chromosomów ważną rolę pełnią białka z rodzin ParA i ParB. ParB wiąże DNA i tworzy duży nukleoproteinowy kompleks – segregosom. ParA występuje w postaci filamentu i umożliwia równomierne rozmieszczenie segregosomów wzdłuż grzybni powietrznej, tak aby każdy z powstających zarodników otrzymał pojedynczą kopię chromosomu. Charakterystyczną, omówioną tutaj szczegółowo cechą Streptomyces, jest czasowoprzestrzenna regulacja jakiej podlegają procesy segregacji chromosomów i tworzenia przegród.
PMID 17971760 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     FtsZ [1 powiązanych rekordów]
     ParB [0 powiązanych rekordów]
     ParA [1 powiązanych rekordów]
     Streptomyces [37 powiązanych rekordów]
     replication [31 powiązanych rekordów]
     Cell Division [1793 powiązanych rekordów]
     Chromosome Segregation [60 powiązanych rekordów]