Autoimmunizacja w trakcie terapii biologicznej z zastosowaniem antagonistów TNF

Bogdan Kolarz 1, Bożena Targońska-Stępniak 1, Dorota Darmochwał-Kolarz 2, Maria Majdan 1
1 - Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
2 - Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 478-484
ICID: 498159
Article type: Review article
 
 
Czynnik martwicy nowotworów α (tumor necrosis factor-α; TNF-α) odgrywa istotną rolę w patogenezie wielu przewlekłych schorzeń, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), choroba Leśniowskiego-Crohna, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenia stawów czy młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Coraz bogatsza wiedza na temat mechanizmów prowadzących do rozwoju chorób przebiegających z aktywacją prozapalnej odpowiedzi immunologicznej, pozwoliła na opracowanie nowej grupy leków biologicznych, do których należą antagoniści TNF-α. Wprowadzenie leków anty-TNF-α do praktyki klinicznej, otworzyło nową erę w terapii przewlekłych schorzeń zapalnych. Obecnie preparaty tego typu stają się już coraz bardziej dostępne. Do leków biologicznych objętych nazwą antagonistów TNF zalicza się zarówno chimeryzowane (infliksimab) jak i ludzkie przeciwciała anty-TNF-α (adalimumab), a także białka fuzyjne, wiążące się kompetycyjnie z błonowym receptorem TNF-α (etanercept). Zastosowanie antagonistów TNF-α w leczeniu RZS umożliwiło znaczne zmniejszenie aktywności choroby, zwłaszcza u chorych słabo reagujących na inne rodzaje leków modyfikujących przebieg choroby (disease-modifying antirheumatic drugs – DMARDs). Ponadto u chorych poddawanych terapii biologicznej z wykorzystaniem antagonistów TNF-α, obserwuje się zahamowanie zmian radiologicznych w stawach. Wkrótce po wprowadzeniu antagonistów TNF-α do praktyki klinicznej, pojawiły się doniesienia o indukowaniu powstawania autoprzeciwciał u chorych otrzymujących leki tej grupy.
W artykule omówiono doniesienia o powstawaniu przeciwciał przeciwjądrowych, przeciwciał przeciwko dwuniciowemu DNA, przeciwciał antykardiolipinowych, przeciwciał przeciwko lekom biologicznym u chorych leczonych antagonistami TNF oraz opisano mechanizmy, w których może dochodzić do powstawania tych przeciwciał.

PMID 17786135 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     anti-TNF therapy [1 powiązanych rekordów]
     Immunization [592 powiązanych rekordów]
     Autoantibodies [131 powiązanych rekordów]
     anti-TNF antibodies [0 powiązanych rekordów]