Wpływ tyreoliberyny na uwalnianie wazopresyny i oksytocyny z układu podwzgórzowo-przysadkowego w warunkach in vivo oraz in vitro

Joanna Ciosek 1
1 - Zakład Badań Neuropeptydów, Katedra Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 429-437
ICID: 491416
Article type: Review article
 
 
Tyreoliberyna (TRH) pełni w ośrodkowym układzie nerwowym rolę neuroprzekaźnika lub/i neuromodulatora zaangażowanego w różnych procesach o charakterze regulacyjnym. Celem pracy jest kompleksowe ujęcie zagadnienia wpływu tyreoliberyny na procesy uwalniania wazopresyny (AVP) i oksytocyny (OT) z układu podwzgórzowo-przysadkowego na podstawie danych literaturowych oraz badań własnych autorki. Tyreoliberyna w sposób zróżnicowany wpływa na sekrecję obu neurohormonów w zależności od stanu gospodarki wodno-elektrolitowej ustroju, u samic w okresie laktacji, w przebiegu rytmu dobowego uwalniania wazopresyny i oksytocyny, a także podczas inkubacji in vitro części nerwowo-pośredniej przysadki lub układów podwzgórze–część nerwowa przysadki.
Wyniki badań wskazują, że:
•TRH działa jako neuromodulator pobudzający uwalnianie OT do krwi w warunkach równowagi gospodarki wodno-elektrolitowej,
•TRH pełni w OUN funkcję neuromodulatora hamującego uwalnianie wazopresyny i oksytocyny z układu podwzgórzowo-przysadkowego podczas inkubacji in vitro, w warunkach pobudzenia osmotycznego, a także u samic w okresie laktacji,
•TRH hamuje uwalnianie AVP w warunkach ostrej hipowolemii wywołanej krwotokiem oraz zmienia przebieg rytmu dobowego sekrecji AVP i OT.
Można zatem przyjąć, że TRH może wchodzić w interakcje czynnościowe z mechanizmami zaangażowanymi w procesie sekrecji wazopresyny i oksytocyny, zaburzając te mechanizmy zwłaszcza w warunkach zwiększonego zapotrzebowania ustroju na oba neurohormony.

PMID 17679913 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Oxytocin [50 powiązanych rekordów]
     vasopressin [19 powiązanych rekordów]
     thyroliberin [0 powiązanych rekordów]