Rodzaje śmierci komórki

Aleksandra Stępień 1, Magdalena Izdebska 1, Alina Grzanka 1
1 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 420-428
ICID: 490830
Article type: Review article
 
 
Przez długi okres apoptoza uważana była za główny rodzaj programowanej śmierci komórki. Wyniki prowadzonych w ostatnich latach eksperymentów dowodzą jednak, że stosowane chemioterapeutyki, a także wiele innych czynników, indukować mogą inne od apoptozy typy śmierci komórki. Zalicza się do nich autofagię, katastrofę mitotyczną oraz nekrozę, a w kontekście terapii przeciwnowotworowej, również starzenie. Niniejsza praca ma na celu ogólną charakterystykę wymienionych procesów.
PMID 17679912 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     senescence [20 powiązanych rekordów]
     Autophagy [66 powiązanych rekordów]
     mitotic catastrophe [0 powiązanych rekordów]
     Necrosis [796 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2607 powiązanych rekordów]