Rola komórek śródbłonka w patogenezie układowego tocznia rumieniowatego*

Ewa Robak 1, Monika K. Kierstan 1, Lilianna Kulczycka 1, Anna Sysa-Jędrzejowska 1
1 - Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 413-419
ICID: 485932
Article type: Review article
 
 
Układowy toczeń rumieniowaty (SLE – systemic lupus erythematosus) jest przewlekłą, wielonarządową chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym. Choroba charakteryzuje się różnorodnością objawów klinicznych. W jej patogenezie uwzględnia się rolę czynników genetycznych, środowiskowych oraz hormonalnych, które mogą być odpowiedzialne za złożone zjawiska immunologiczne. W ostatnim okresie coraz więcej uwagi zwraca się na rolę angiogenezy i waskulogenezy oraz ich zaburzeń w patogenezie SLE. Uszkodzenie naczyń ujawnia się klinicznie obecnością objawów skórnych, nerkowych, sercowo-naczyniowych, mózgowo-naczyniowych oraz żołądkowo-jelitowych. W surowicy krwi chorych na SLE, oprócz typowych przeciwciał przeciwjądrowych, można stwierdzić również obecność przeciwciał kardiolipinowych, przeciwko białku CRP oraz przeciwko komórkom śródbłonka naczyniowego (AECA – antiendothelial cell antibodies). AECA wzbudzają duże zainteresowanie badaczy i przyjęto uznawać podwyższone ich miano za marker uszkodzenia naczyń. Wydaje się także, że mogą one odpowiadać za powikłania naczyniowe występujące w tej chorobie, co potwierdza związek między stopniem aktywności SLE a mianem AECA. We krwi chorych na SLE występuje podwyższona liczba krążących komórek śródbłonka (EC). Jednocześnie stwierdza się większą ekspresję naczyniowych molekuł adhezyjnych zarówno w miejscu toczącego się procesu zapalnego, jak również w skórze zdrowej, co wskazuje na ogólnoustrojową aktywację EC. Wykazano także dodatnią korelację między liczbą EC a stopniem aktywności choroby, poziomem składowej C3 dopełniacza i obecnością przeciwciał przeciwkardiolipinowych. Obserwacje te wskazują na rolę śródbłonka naczyniowego w patogenezie SLE i potrzebę prowadzenia dalszych badań w celu pełnego wyjaśnienia złożonych zaburzeń immunologicznych w tej chorobie.
PMID 17572660 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     antiendothelial cell antibodies (AECAs) [0 powiązanych rekordów]
     endothelial cells (ECs) [0 powiązanych rekordów]
     Systemic lupus erythematosus (SLE) [11 powiązanych rekordów]