Odpowiedź krążeniowo-humoralna w odruchu somatyczno-wegetatywnym wywołanym przez czynniki bólowe

Ireneusz Całkosiński 1, Maciej Dobrzyński 2, Agnieszka Haloń 3, Katarzyna Fita 2, Monika Całkosińska 4, Jacek Majda 5, Maciej Siewiński 6
1 - Katedra i Zakład Fizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2 - Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu
3 - Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
4 - NZOZ Medcom w Wojkowicach
5 - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, IV Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
6 - Zakład Nauk Podstawowych Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 331-337
ICID: 484617
Article type: Review article
 
 
Odruch somatyczno-wegetatywny, będący odpowiedzią organizmu na stres fizyczny, wynikający z działania różnorodnych bodźców na ekstero- i proprioreceptory jest realizowany w dwóch typach odpowiedzi zespołu alarmowego, takich jak:
•odpowiedź na stresor z przewagą układu przywspółczulnego, która występuje niezbyt często przejawiając się zwolnieniem tętna, zmniejszeniem objętości wyrzutowej serca, spadkiem ciśnienia tętniczego,
• typ odpowiedzi adrenergicznej na stresor, realizowanej falowo w kolejnych przedziałach czasowych. Wyróżnia się w tym typie fazę neurogenną oraz fazę humoralną, związaną z wyrzutem amin katecholowych z rdzenia nadnerczy. W tych dwóch fazach odpowiedzi dochodziło do znaczących wzrostów ciśnienia tętniczego, wzrostu oporu całkowitego, wzrostu przepływu krwi w aorcie, bądź jego spadku oraz w znacznej mierze występowała tachykardia.
W odruchu tym istotną rolę pełni układ limbiczny, którego aktywacja bodźcami powoduje krążenie pobudzenia w obwodzie emocjonalnym Papeza, co leży u podstaw wegetatywnych objawów emocji. Znajomość mechanizmów tego odruchu, który może występować również bez udziału świadomości (narkoza) odgrywa istotną rolę w diagnozowaniu bólu w różnorodnych zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych oraz ostrych zespołach bólowych, a także zapobieganiu występowania tego odruchu i jego następstw hemodynamicznych.

PMID 17554236 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     humoral-circular reaction [0 powiązanych rekordów]
     Pain [770 powiązanych rekordów]
     somato-vegetative reflex [0 powiązanych rekordów]