Molekularne markery mikroprzerzutów we krwi pacjentów chorych na raka wątrobowokomórkowego

Anna Stokowska 1, Piotr Stalke 2, Krzysztof Piotr Bielawski 1
1 - Pracownia Diagnostyki Molekularnej, Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytet Gdański-Akademia Medyczna w Gdańsku
2 - Klinika Chorób Zakaźnych, Akademia Medyczna w Gdańsku
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 310-319
ICID: 482729
Article type: Review article
 
 
Jednym z ważniejszych problemów terapeutycznych raka wątrobowokomórkowego jest częste występowanie przerzutów w następstwie hematogennej drogi rozprzestrzeniania się komórek z guza pierwotnego. Standardowe obrazowe metody diagnostyczne nie pozwalają na odpowiednio wczesne wykrycie nawrotu choroby. Natomiast analiza molekularnych markerów komórek, oparta zwłaszcza na analizie mRNA w próbkach krwi obwodowej metodą RT-PCR, teoretycznie umożliwia znajdowanie pojedynczych mikroprzerzutów. Ze względu na swoistość dla raka wątrobowokomórkowego (HCC) analiza ekspresji alfafetoproteiny jest przyjmowana za „złoty standard” w diagnostyce HCC zarówno na poziomie ekspresji białka, jak i mRNA. Opracowanie protokołu analizy nastręcza jednak wiele kłopotów, a przydatność tego markera do monitoringu statusu chorego w okresie okołooperacyjnym jest kwestionowana. Obecnie trwają poszukiwania nowych swoistych markerów HCC, zarówno wśród tych ściśle wątrobowych, jak i charakterystycznych jednocześnie dla różnych nowotworów. Badane są również markery związane z oznaczeniem swobodnie krążących kwasów nukleinowych, w tym ich ilościowe oznaczenie. Szansą na uzyskanie zadowalających wyników swoistości testów może być połączenie oznaczeń kilku różnych markerów obecności komórek nowotworowych we krwi.
PMID 17554234 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     circulating tumor cells [8 powiązanych rekordów]
     peripheral blood [22 powiązanych rekordów]
     AFP mRNA [0 powiązanych rekordów]
     RT-PCR [93 powiązanych rekordów]
     molecular tumor markers [0 powiązanych rekordów]
     Hepatocellular carcinoma (HCC) [18 powiązanych rekordów]