Charakterystyka białka FAK i jego rola w procesie nowotworzenia

Ewa Totoń 1, Maria Rybczyńska 1
1 - Zakład Chemii Klinicznej, Katedra Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 303-309
ICID: 482601
Article type: Review article
 
 
FAK jest cytoplazmatyczną kinazą tyrozynową o masie cząsteczkowej 125 kDa, umiejscowioną w komórkach wytwarzających połączenia z macierzą zewnątrzkomórkową (ECM) lub z innymi komórkami. Nadrzędną funkcją FAK jest przekazywanie sygnału pochodzącego z receptorów integrynowych, biorących udział w adhezji, do wewnątrzkomórkowej kaskady białek. Kinaza
FAK przekazując sygnał do wnętrza komórki, odgrywa pośrednio istotną rolę w wielu procesach zachodzących w komórkach. Białko to jest zaangażowane m.in. w regulację cyklu komórkowego, adhezję, migrację, inwazję i metastazję, fosforylację białek cytoszkieletu oraz apoptozę.
Deregulacja procesów zależnych od FAK, takich jak adhezja, wzrost, przeżycie i ruchliwość komórek jest znaczącym elementem progresji nowotworu. Poziom ekspresji białka FAK cechuje się zmiennością w zależności od etapu rozwojowego nowotworu. Niewielka nadekspresja FAK
występuje już w fazie preinwazyjnej nowotworu, wyraźnie nasilając się w postaci inwazyjnej. Duża ekspresja FAK koreluje ze zdolnością komórek rakowych do migracji, inwazji i tworzenia przerzutów. Określenie stopnia ekspresji FAK w komórkach nowotworowych może w przyszłości
stać się ważnym elementem prognostycznym, ponieważ analizy dotyczące ekspresji białka FAK są wskazówką pozwalającą na identyfi kację stopnia zezłośliwienia nowotworu.
PMID 17554233 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     tumor progression [6 powiązanych rekordów]
     cell migration [11 powiązanych rekordów]
     Cell Adhesion [641 powiązanych rekordów]
     tyrosine phosphorylation [3 powiązanych rekordów]
     focal adhesion kinase (FAK) [1 powiązanych rekordów]
     Extracellular Matrix [72 powiązanych rekordów]
     Signal Transduction [3178 powiązanych rekordów]