Zastosowanie niacyny w terapii

Andrzej Nagalski 1, Jadwiga Bryła 1
1 - Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 288-302
ICID: 482478
Article type: Review article
 
 
Niacyna (kwas nikotynowy oraz amid kwasu nikotynowego) jest znaną od dawna witaminą, której niedobory pokarmowe lub będące skutkiem zaburzeń metabolicznych powodują pelagrę. Jest substratem w procesie syntezy NAD+ i NADP+, koenzymów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania metabolizmu komórki. Niacyna znalazła zastosowanie głównie w terapii zaburzonego metabolizmu lipidów i lipoprotein, będącego główną przyczyną zmian miażdżycowych w chorobach sercowo-naczyniowych. Jest najbardziej skutecznym lekiem zwiększającym w osoczu zawartość HDL i jednocześnie obniżającym stężenie kwasów tłuszczowych oraz indukujących miażdżycę triglicerydów, VLDL, LDL i Lp(a). Niacyna stymuluje wytwarzanie adiponektyny, wywołując działanie przeciwmiażdżycowe. Przeprowadzono badania potwierdzające korzystny wpływ niacyny w leczeniu migreny, jak również w zapobieganiu hiperfosfatemii związanej z niewydolnością nerek, neurodegeneracji indukowanej przez etanol oraz utraty komórek beta w cukrzycy typu 1. Ponadto niacyna podnosi stężenie tryptofanu w osoczu u pacjentów zakażonych wirusem HIV oraz wrażliwość tarczycy na napromieniowanie 131I. Udowodniono również hamowanie przez niacynę inwazyjnego działania komórek nowotworowych wątroby. Należy zwrócić jednak uwagę, że preparaty dotychczas stosowane w terapii mogą mieć działanie niepożądane, takie jak: fl ushing (zaczerwienienie), zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz hepatotoksyczność,
zwłaszcza podczas leczenia preparatami charakteryzującymi się długotrwałym uwalnianiem niacyny (LA). Stosowanie preparatów o przedłużonym uwalnianiu (ER) powoduje mniej skutków ubocznych. Zidentyfi kowanie sprzężonego z białkiem G receptora GPR109A, pośredniczącego w hamowaniu przez niacynę lipolizy w adipocytach, jak i rozszerzeniu skórnych naczyń krwionośnych, umożliwia rozwój badań nad nowymi pochodnymi oddziałującymi z tym receptorem. W świetle powyższych danych stosowaniu preparatów niacyny w terapii musi towarzyszyć precyzyjna kontrola zarówno doboru, jak i dawki preparatów oraz monitorowanie pacjentów w celu eliminowania lub przynajmniej zmniejszenia skutków ubocznych ich działania.
PMID 17554232 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     HM74A receptor [0 powiązanych rekordów]
     lipids and lipoprotein metabolism [0 powiązanych rekordów]
     Pellagra [2 powiązanych rekordów]
     nicotinamide [18 powiązanych rekordów]
     nicotinic acid [10 powiązanych rekordów]
     niacin [6 powiązanych rekordów]