Wpływ izofl awonoidów na aktywność przeciwnowotworową witaminy D3

Joanna Wietrzyk 1
1 - Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 253-260
ICID: 481654
Article type: Review article
 
 
Izofl awonoidy wpływają na ekspresję enzymów cytochromu P450, a także działają bezpośrednio na receptor witaminy D (VDR), uwrażliwiając komórki na działanie hormonalnie aktywnej postaci witaminy D3: 1,25-(OH)2D3. Izofl awonoidy hamują aktywność 24-hydroksylazy 25-hydroksywitaminy
D3 (CYP24), która degraduje hormon, a także jego prekursor – 25-OH-D3 do
nieaktywnych związków. W ten sposób mogą wpływać korzystnie na poziom aktywnej hormonalnie postaci witaminy D3. Ponadto, działanie stymulujące fi toestrogenów na CYP27B1, enzym uczestniczący w syntezie 1,25-(OH)2D3 prowadzić może do podobnego efektu. Aktywność CYP27B1 i CYP24 wykazano w nerkach (główne źródło aktywnej postaci 1,25-(OH)2D3), a także w komórkach mózgu, osteoblastach, keratynocytach, makrofagach, komórkach nabłonka jelitowego  i komórkach różnych typów nowotworów. Podobnie, ekspresję VDR wykryto, obok „klasycznych” tkanek docelowych dla witaminy D, również w wielu innych komórkach pochodzenia
nabłonkowego i mezenchymalnego. W związku z tym skojarzone stosowanie fi toestrogenów i 1,25-(OH)2D3, może działać korzystnie, zarówno w prewencji, jak i w leczeniu chorób nowotworowych.
PMID 17507873 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Genistein [59 powiązanych rekordów]
     isoflavonoids [2 powiązanych rekordów]
     antitumor treatment [0 powiązanych rekordów]
     VDR [6 powiązanych rekordów]
     vitamin D3 [0 powiązanych rekordów]