Znaczenie fukozylacji glikokoniugatów w zdrowiu i chorobie

Magdalena Orczyk-Pawiłowicz 1
1 - Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 240-252
ICID: 481602
Article type: Review article
 
 
Fukoza jest jedyną deoksyheksozą u ssaków, występującą w konfi guracji L, głównie w postaci związanej w N- i O-łańcuchach oligosacharydowych glikoprotein i glikolipidów błonowych i rozpuszczalnych. ukoza stanowi istotny element w antygenach grupowych krwi ABH oraz strukturach
cukrowych typu Lewisx, Lewisy, Lewisa i Lewisb. Reszta fukozy prawie zawsze występuje jako składnik końcowy glikanów i nie ulega wbudowaniu w wewnętrzne sekwencje oligosacharydowe. Obecna w składniku cukrowym glikokoniugatów fukoza może być przyłączona różnymi
wiązaniami glikozydowymi: a1,2, a1,3, a1,4 i a1,6. Predysponuje ją to do odgrywania ważnej roli w procesach rozpoznania biologicznego między komórkami oraz komórkami i macierzą zewnątrzkomórkową.
W pracy określono wpływ fukozy na właściwości i funkcje biologiczne glikoprotein. Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat roli fukozyloglikotopów w procesach fi zjologicznych, takich jak
zapłodnienie, embriogeneza, rozwój płodowy, przekazywanie impulsów między neuronami, adhezja leukocytów, przekazywanie sygnałów przez receptory i apoptoza. Omówiono ich występowanie
w chorobach, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, mukowiscydoza, choroba wrzodowa żołądka oraz procesy zapalne i nowotworowe. Omówione zmiany w ekspresji fukozy rozważane są jako potencjalny marker pomocny w diagnozowaniu i monitorowaniu niektórych procesów patologicznych.
PMID 17507872 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     fucosylotransferases [0 powiązanych rekordów]
     Lewis glycotopes [0 powiązanych rekordów]
     Glycoconjugates [11 powiązanych rekordów]
     fucosylation [0 powiązanych rekordów]
     Fucose [5 powiązanych rekordów]