Interceptory – „ciche” receptory chemokin*

Magdalena Grodecka 1, Kazimiera Waśniowska 2
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
2 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu oraz Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 231-239
ICID: 480238
Article type: Review article
 
 
Efekt fi zjologiczny wywoływany przez chemokiny jest regulowany przez oddziaływanie z rodopsynopodobnymi receptorami przekazującymi sygnał przez białka G (GPCR – G protein-coupled receptors). Receptory te wykazują wspólne cechy strukturalne: ich łańcuch polipeptydowy ma postać a-helisy siedmiokrotnie przebijającej błonę komórkową (motyw 7 TMD), a fragment niezbędny do interakcji z białkiem G (sekwencja DRYLAIV) znajduje się na drugiej pętli wewnątrzkomórkowej. Znanych jest 19 receptorów chemokin, trzy z nich – glikoproteina Duffy, białko D6 i CCX-CKR, pomimo strukturalnego podobieństwa do innych GPCR, nie mają zdolności transdukcji
sygnału za pomocą białek G. Zamiast tego niezwykle sprawnie i wydajnie internalizują swoje ligandy, wpływając tym samym na poziom kontrolowanych przez siebie chemokin prozapalnych lub homeostatycznych w danej przestrzeni organizmu. Obecnie te trzy białka uznawane są za odrębną rodzinę receptorów chemokin i określane jako interceptory lub „ciche” receptory chemokin.
PMID 17507871 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     CCX-CKR [0 powiązanych rekordów]
     D6 [0 powiązanych rekordów]
     DARC [1 powiązanych rekordów]
     interceptors [3 powiązanych rekordów]
     chemokine receptors [6 powiązanych rekordów]
     Chemokines [35 powiązanych rekordów]