Nowe kierunki leczenia chłoniaków nieziarniczych

Grzegorz Mazur 1, Tomasz Wróbel 1, Wojciech Jurczak 2, Aleksandra Butrym 1
1 - Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej we Wrocławiu
2 - Katedra i Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 707-721
ICID: 467868
Article type: Review article
 
 
Chłoniaki nieziarnicze są zróżnicowaną grupą nowotworów układu limfatycznego. Chociaż w ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w leczeniu tych chorób, to jednak w pewnych podtypach chłoniaków rokowanie pacjentów jest nadal złe i trudno jest osiągnąć i utrzymać remisję choro-
by. Stosowane już jako standard w niektórych chłoniakach przeciwciała monoklonalne, radioimmunoterapia czy autologiczne przeszczepianie komórek macierzystych coraz częściej uzupełniane są o nowe leki, których punkt uchwytu i mechanizm działania w komórce są inne niż znane dotychczas. W pracy przedstawiono przegląd leków badanych i stosowanych obecnie w terapii
chłoniaków nieziarniczych.
PMID 17245320 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     flavopiridol [1 powiązanych rekordów]
     mTOR inhibitors [6 powiązanych rekordów]
     histone deacetylase inhibitor [1 powiązanych rekordów]
     proteasome inhibitor [3 powiązanych rekordów]
     Immunotherapy [492 powiązanych rekordów]
     Radioimmunotherapy [45 powiązanych rekordów]
     non-Hodgkin’s lymphomas [1 powiązanych rekordów]