Alternatywne dla STI571 inhibitory kinazy Bcr-Abl

Justyna Jakubowska 1, Małgorzata Czyż 1
1 - Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 697-706
ICID: 467322
Article type: Review article
 
 
STI571 (imatinib; Gleevec®) został zaprojektowany jako inhibitor kinazy Bcr-Abl, białka onkogennego odpowiedzialnego za rozwój przewlekłej białaczki szpikowej (CML). Jest również inhibitorem aktywności kinazy c-Kit i PDGFR. Jest lekiem z wyboru dla nowo zdiagnozowanych pacjentów chorych na CML. Charakteryzuje się znakomitą skutecznością w terapii stosowanej
u pacjentów w przewlekłej fazie białaczki. Niestety, STI571 podawany pacjentom w fazie przyspieszonej lub kryzy blastycznej daje nawroty choroby, spowodowane głównie rozwojem oporności. STI571 nie usuwa białaczkowych komórek macierzystych i u większości pacjentów poddawanych terapii z zastosowaniem tego leku można wykryć śladowe ilości komórek BCR-ABL+. Stąd pojawiła się konieczność poszukiwania nowych terapii, w tym alternatywnych terapii celowanych przeciw CML, które mogłyby zastąpić lub uzupełnić leczenie za pomocą STI571 i byłyby skuteczne również w przypadkach wystąpienia oporności. Niniejszy artykuł jest przeglądem najnowszej literatury na ten temat.
PMID 17245319 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     chronic myeloid leukemia [52 powiązanych rekordów]
     Bcr-Abl kinase [0 powiązanych rekordów]
     target therapy [12 powiązanych rekordów]
     kinase inhibitors [4 powiązanych rekordów]
     STI571 [2 powiązanych rekordów]