STI571 – terapia celowana

Małgorzata Czyż 1, Justyna Jakubowska 1
1 - Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 677-696
ICID: 467320
Article type: Review article
 
 
STI571 (imatinib; Gleevec®) jest przykładem leku stosowanego w terapii celowanej. Swoiście blokuje aktywność kinazy Abl w białku fuzyjnym Bcr-Abl, ale także aktywność receptora c-Kit oraz PDGFR. Jest lekiem doustnym, o niskim profilu toksyczności i jest stosowany w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (CML) oraz nowotwór przewodu pokarmowego (GIST). Wydajnie indukuje odpowiedź hematologiczną, cytogenetyczną i molekularną, głównie u pacjentów w przewlekłej fazie CML. Istnieją dowody na pojawianie się oporności, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej w progresji białaczki. Coraz więcej wskazuje na to, że monoterapia z zastosowaniem STI571 jest niewystarczająca, aby całkowicie usunąć białaczkowe komórki macierzyste BCR-ABL+. W ciągu kilku lat stosowania STI571 przeanalizowano wiele strategii, aby poprawić skuteczność leczenia pacjentów z CML, włączając w to hamowanie nie tylko aktywności, ale
także ekspresji i stabilności Bcr-Abl, jak również hamowanie dróg sygnałowych aktywowanych przez tę kinazę. Zostały zsyntetyzowane i są aktualnie badane nowe inhibitory Abl. Niniejszy artykuł jest przeglądem najnowszej literatury na temat molekularnych mechanizmów działania
STI571, jego efektywności w leczeniu pacjentów z CML, GIST i czerniakiem, oraz nowych podejść, których zadaniem jest poprawa skuteczności terapii przeciwnowotworowej, głównie przez eliminację pojawiającej się oporności na STI571
PMID 17245318 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     malignant melanoma [53 powiązanych rekordów]
     GIST [39 powiązanych rekordów]
     chronic myeloid leukaemia [3 powiązanych rekordów]
     target therapy [12 powiązanych rekordów]
     STI571 [2 powiązanych rekordów]