Selen, a choroby układu sercowo-naczyniowego – wybrane zagadnienia

Paweł Zagrodzki 1, Paulina Łaszczyk 2
1 - Zakład Bromatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 - Zakład Fizykochemii Jądrowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 624-631
ICID: 464801
Article type: Review article
 
 
Artykuł przedstawia obecny stan wiedzy o roli selenu w rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Omówiono poznane dotychczas mechanizmy działania Se w tym układzie, zaznaczając, że nie tłumaczą one wszystkich istotnych obserwacji i dlatego zagadnienie to wymaga podjęcia dalszych badań. Następnie dokonano przeglądu wyników badań klinicznych, epidemiologicznych i eksperymentalnych, poświęconych zależności między progresją chorób układu sercowo-naczyniowego, a wskaźnikami zasobów selenowych pacjentów. Należy oczekiwać, że wyjaśnienie patofizjologicznych mechanizmów wpływu palenia tytoniu (jako jednego z klasycznych czynników ryzyka) na zasoby selenowe pacjentów może się przyczynić do lepszego zrozumienia rozwoju procesów chorobowych w układzie sercowo-naczyniowym. Na podstawie wyników badań wykonanych na modelach zwierzęcych, omówiono rolę selenu w obronie antyoksydacyjnej mięśnia sercowego. Szczególną uwagę poświęcono kardiomiopatii rozstrzeniowej, znanej pod nazwą choroby Keshan, w przypadku której udowodniono, że selen stanowi czynnik środowiskowy, predysponujący do jej wystąpienia. Podobne objawy kardiomiopatii zaobserwowano również u pacjentów przewlekle żywionych pozajelitowo oraz u chorych z AIDS.
PMID 17199104 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Selenium [129 powiązanych rekordów]
     cardiovascular disease [231 powiązanych rekordów]
     dilated cardiomyopathy [59 powiązanych rekordów]
     cardiac infarction [2 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis [446 powiązanych rekordów]