Czynnik VIII a ryzyko zakrzepicy tętniczej

Rafał Małecki 1, Rajmund Adamiec 1
1 - Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 602-608
ICID: 463308
Article type: Review article
 
 
Patomechanizm ostrych powikłań miażdżycy, czyli incydentów zakrzepicy tętniczej, ciągle pozostaje niewyjaśniony. Tradycyjne czynniki ryzyka wyjaśniają prawie 50% przypadków zakrzepicy tętniczej. Ważnym mechanizmem pozostaje aktywacja krzepnięcia na uszkodzonej blaszce
miażdżycowej – zarówno układu zewnątrzpochodnego, jak i wewnątrzpochodnego. Coraz więcej uwagi poświęca się roli czynników krzepnięcia w powstawaniu incydentów zakrzepicy tętniczej. Spośród kilku czynników krzepnięcia (V, VII, XIII) duże zainteresowanie budzi czynnik VIII, co wynika z dobrze znanej obserwacji zmniejszonej śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych na hemofilię. Dowiedziono roli podwyższonego czynnika VIII w powstawaniu zakrzepicy żylnej, ciągle mało jednak wiadomo o jego znaczeniu w występowaniu zakrzepicy tętniczej. W badaniach klinicznych w krótkim okresie obserwacji duże stężenie czynnika
VIII wiąże się z występowaniem udarów mózgowych, zawałów serca i ostrego niedokrwienia kończyn dolnych. Sugeruje się, że podwyższone stężenie tego czynnika krzepnięcia może odpowiadać za około 4% incydentów zakrzepicy tętniczej. Niepewne pozostają przyczyny podwyższonego stężenia czynnika VIII u części osób. Dużą rolę odgrywa dziedziczenie, chociaż opisano wpływ innych czynników, np. aktywacji układu współczulnego. Również patomechanizm tego zjawiska pozostaje przedmiotem badań. Możliwość wyjaśnienia występowania ciężkich powikłań zakrzepicy tętniczej u osób bez istotnych czynników ryzyka być może w przyszłości wpłynie na rozwinięcie metod wykrywania takiego zagrożenia i zapobiegania niebezpiecznym powikłaniom.
PMID 17199101 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cardiovascular risk factors [62 powiązanych rekordów]
     arterial thrombosis [6 powiązanych rekordów]
     Factor VIII [19 powiązanych rekordów]