Budowa i funkcja midkiny, nowego czynnika wzrostu wiążącego heparynę

Małgorzata Krzystek-Korpacka 1, Małgorzata Matusiewicz 1, Teresa Banaś 1
1 - Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 591-601
ICID: 462725
Article type: Review article
 
 
Midkina to wielofunkcyjny peptyd, który wraz z plejotrofi ną stanowi strukturalnie odrębną rodzinę czynników wzrostu i różnicowania wiążących heparynę. W pracy przedstawiono budowę midkiny wraz z sekwencją aminokwasową i funkcją poszczególnych domen oraz różnicami strukturalnymi między fizjologicznymi i odkrytymi w nowotworach postaciami tego peptydu. Omówiono umiejscowienie genu midkiny wraz z jej tkankową ekspresją w życiu płodowym i u organizmów dojrzałych. Szczegółowo przedyskutowano dostępne do tej pory informacje dotyczące receptorów midkiny, którymi wydają się głównie proteoglikany zawierające siarczan heparanu i siarczan chondroityny, mogące wchodzić w skład wielkocząsteczkowych kompleksów receptorowych wiążących midkinę. Różnorodność receptorów midkiny prawdopodobnie odpowiada za zróżnicowanie aktywności biologicznej peptydu. Praca przedstawia aktualne poglądy na temat biologicznej aktywności midkiny zarówno na poziomie komórkowym (własności mitogenne, udział w apoptozie, procesach różnicowania, migracji i adhezji komórek, ich zmianach morfologicznych oraz
w stymulacji syntezy chemokin), jak i tkankowym (udział w organogenezie, regeneracji i ochronie tkanek oraz formowaniu i degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej).
PMID 17115009 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cytokine [86 powiązanych rekordów]
     neurokine [0 powiązanych rekordów]
     retinoic acid [8 powiązanych rekordów]
     differentiation [97 powiązanych rekordów]
     angiogenesis [229 powiązanych rekordów]
     Organogenesis [16 powiązanych rekordów]
     growth factor [14 powiązanych rekordów]
     midkine [0 powiązanych rekordów]