Mechanizmy regulacji odpowiedzi immunologicznej w modelu stwardnienia rozsianego u myszy

Monika Tutaj 1, Marian Szczepanik 1
1 - Zakład Biologii Rozwoju Człowieka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 571-583
ICID: 461667
Article type: Review article
 
 
Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłym autoimmunologicznym schorzeniem zapalnym ośrodkowego układu nerwowego (OUN) przebiegającym z infi ltracją limfocytów i makrofagów oraz lokalną demielinizacją. U podłoża zmian chorobowych obserwowanych w przebiegu SM leży reakcja zapalna mediowana przez autoreaktywne klony limfocytów T pomocniczych Th1. Dotychczas brakuje w pełni skutecznych oraz pozbawionych działań niepożadanych metod leczenia SM. W związku z tym istnieje ogromna potrzeba opracowania terapii SM, która pozwoliłaby w sposób swoisty kontrolować przebieg choroby. Bogatym źródłem informacji na temat roli układu immunologicznego w patogenezie SM są badania prowadzone na zwierzętach. Powszechnie stosowanym modelem eksperymentalnym imitującym SM jest eksperymentalne autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia (EAE), które można wywołać u genetycznie predysponowanych szczepów myszy, szczurów czy też małp rhesus. Proces autoimmunizacji w przebiegu EAE jest indukowany przez aktywowane autoreaktywne limfocyty T CD4+ swoiste względem składników mieliny. Wiedza uzyskana dzięki badaniom prowadzonym na modelu EAE, bezpośrednia ocena zmian w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym z udziałem nowoczesnych metod badawczych pozwala na lepsze zrozumienie natury zaburzeń odpowiedzi immunologicznej
w SM, a tym samym na możliwość manipulacji poszczególnymi komponentami tejże odpowiedzi.
PMID 17115007 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Cytokines [409 powiązanych rekordów]
     suppressor T cells [0 powiązanych rekordów]
     Tolerance [103 powiązanych rekordów]
     Encephalomyelitis [8 powiązanych rekordów]
     Multiple Sclerosis [417 powiązanych rekordów]