Rodnikowy mechanizm ubocznej toksyczności hydroksymocznika

Waldemar M. Przybyszewski 1, Janusz Kasperczyk 2
1 - Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
2 - Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 516-526
ICID: 458564
Article type: Review article
 
 
Wykazano, że hydroksymocznik (HU) indukuje powstawanie wolnych rodników, które prawdopodobnie są odpowiedzialne za cytotoksyczność w komórkach poddanych jego działaniu. Molekularny mechanizm tej cytotoksyczności pozostaje niedostatecznie wyjaśniony. Uważa się, że mechanizmem działania HU powodującym śmierć komórki w wyniku wzrostu niezrównoważonego może być: nadmierne wytwarzanie, nieprawidłowa akumulacja i postępujący wyciek licznych enzymów hydrolitycznych przez błonę komórkową, co w konsekwencji prowadzi do „litycznej” śmierci komórki. Działanie ochronne wywierane przez antyoksydanty i zmiatacze rodników wobec ubocznej toksyczności HU nie wpływa na efektywność hamowania syntezy DNA zależnej od reduktazy rybonukleotydowej – głównego mechanizmu przeciwnowotworowej aktywności HU. Obserwacje te potwierdzają hipotezę, że struktury błoniaste pozostają miejscem docelowym dla ubocznej toksyczności hydroksymocznika. Uszkodzenia erytrocytów i granulocytów wydają się mieć ważne znaczenie kliniczne ponieważ zwracają uwagę na elementy morfotyczne krwi, jako jedno z miejsc docelowych ubocznej toksyczności hydroksymocznika generującego wolne rodniki.
PMID 17060893 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Granulocytes [37 powiązanych rekordów]
     Erythrocytes [128 powiązanych rekordów]
     Lysosomes [17 powiązanych rekordów]
     unbalanced growth [0 powiązanych rekordów]
     Lipid Peroxidation [683 powiązanych rekordów]
     Free Radicals [427 powiązanych rekordów]
     Hydroxyurea [17 powiązanych rekordów]