Inhibitory kinaz tyrozynowych w terapii przewlekłej białaczki szpikowej

Olga Grzybowska-Izydorczyk 1, Joanna Góra-Tybor 2, Tadeusz Robak 2
1 - Katedra i Klinika Hematologii UM w Łodzi. ogrzybowska@o2.pl
2 -
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 490-497
ICID: 458499
Article type: Original article
 
 
Przewlekła białaczka szpikowa (PBS) to choroba nowotworowa, której istotą jest klonalny rozrost powstający na poziomie wielopotencjalnej komórki krwiotwórczej. W wyniku transformacji nowotworowej macierzystej komórki szpiku dochodzi do niepohamowanego rozrostu układu mieloidalnego zarówno w szpiku, jak i w narządach, które w okresie płodowym pełniły funkcję krwiotwórczą. Przebieg choroby charakteryzuje się trzema następującymi po sobie fazami. Szacowany czas przeżycia chorych w fazie przewlekłej wynosi około 4 lat i ulega skróceniu do 6–9 miesięcy w fazie akceleracji oraz 3–6 miesięcy w fazie kryzy blastycznej. Charakterystyczną cechą stwierdzaną w ponad 95% przypadków jest obecność chromosomu Philadelphia (Ph), który powstaje w wyniku wzajemnej translokacji długich ramion chromosomów 9 i 22 (9q+;22q–).  Następstwem tego jest powstanie patologicznego genu BCR-ABL, który koduje białko p210, wykazujące nieprawidłową, zwiększoną aktywność kinazy tyrozynowej. Przyjmuje się, że właśnie ekspresja kinazy BCR-ABL jest podstawowym czynnikiem transformacji nowotworowej w PBS. Przełomowym krokiem w leczeniu chorych z PBS okazało się wprowadzenie imatinibu (Glivec), będącego wybiórczym inhibitorem kinazy tyrozynowej BCR-ABL. Ze względu na dużą skuteczność i dobrą tolerancję stał się on obecnie „złotym standardem” leczenia chorych z PBS. Doświadczenia kliniczne wskazują, że chociaż większość chorych z PBS leczonych imatinibem osiąga trwałą odpowiedź hematologiczną i cytogenetyczną, to jest grupa pacjentów, u których wy-
kształca się oporność na lek. Poznanie głównego mechanizmu oporności na imatinib oraz chęć jego przezwyciężenia doprowadziły do powstania nowej generacji inhibitorów kinaz tyrozynowych, dających obiecujące efekty w badaniach klinicznych. Należą do nich m.in. BMS 354825 (dasatinib) oraz AMN107, inhibitory o większej sile działania w porównaniu z imatinibem oraz
o dużej aktywności w stosunku do niemal wszystkich zmutowanych domen kinazy BCR-ABL.
PMID 17013368 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     AMN107 [0 powiązanych rekordów]
     dasatinib [8 powiązanych rekordów]
     imatinib [50 powiązanych rekordów]
     resistance [274 powiązanych rekordów]
     tyrosine kinase inhibitors [22 powiązanych rekordów]
     BCR-ABL [6 powiązanych rekordów]
     chronic myeloid leukemia [52 powiązanych rekordów]