Mitochondrium a śmierć komórki

Karolina Łabędzka 1, Alina Grzanka 1, Magdalena Izdebska 1
1 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 439-446
ICID: 454171
Article type: Review article
 
 
W komórkach żywych apoptoza jest realizowana za pośrednictwem wielu różnych szlaków. Programowana śmierć komórki może przebiegać z udziałem receptorów błonowych, mitochondrium, granzymu B lub też retikulum endoplazmatycznego. Szlak mitochondrialny jest inicjowany z wnętrza komórki poprzez zmiany potencjału mitochondrialnego, mutacje DNA i inne zaburzenia metabolizmu komórkowego. Niekiedy szlak ten łączy się ze ścieżką receptorową generowaną ze środowiska zewnętrznego. Głównym organellum inicjującym przebieg wewnętrznego szlaku apoptozy jest mitochondrium. Zmiany przepuszczalności błony tego organellum powodują wypływ cytochromu c, który oddziałując z cytoplazmatycznym czynnikiem Apaf-1 i prokaspazą 9, w obecności ATP, uruchamia kaskadę kaspaz wykonawczych. Oprócz cytochromu c z mitochondrium może być uwalniane ponad 40 cząstek regulatorowych lub wykonawczych apoptozy, m.in.
Smac/DIABLO, Omi/HTR A2, endonukleaza G, AIF oraz IAP. Czynności regulatorowe spełniają również umiejscowione w cytoplazmie proteiny należące do rodziny Bcl-2, wpływające na przepuszczalność błony mitochondrium oraz białka szoku cieplnego (HSP), regulujące działanie kaspaz. Zjawisko programowanej śmierci jest tematem badawczym wielu naukowców, gdyż nie do końca poznano wszystkie mechanizmy i zależności zaangażowane w jego przebieg.
PMID 17013363 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2607 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [1244 powiązanych rekordów]
     Apoptosis Inducing Factor [13 powiązanych rekordów]
     Carrier Proteins - secretion [4 powiązanych rekordów]
     Caspases - physiology [82 powiązanych rekordów]
     Chromatin - metabolism [194 powiązanych rekordów]
     Cytochromes c - secretion [1 powiązanych rekordów]
     DNA Fragmentation [355 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Intracellular Signaling Peptides and Proteins [490 powiązanych rekordów]
     Membrane Proteins - secretion [7 powiązanych rekordów]
     Mitochondria - metabolism [640 powiązanych rekordów]