Wpływ melatoniny na syntezę i wydzielanie prolaktyny, hormonu luteinizującego (LH) i folikulotropowego (FSH)

Marlena Juszczak 1, Monika Michalska 1
1 - Zakład Patofizjologii i Neuroendokrynologii Doświadczalnej, Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 431-438
ICID: 453297
Article type: Review article
 
 
Praca stanowi próbę przedstawienia stanu obecnej wiedzy na temat udziału szyszynki oraz jej hormonu – melatoniny w regulacji syntezy i uwalniania hormonów części gruczołowej przysadki u zwierząt i człowieka. Omówiono wpływ melatoniny na wydzielanie prolaktyny, hormonu luteinizującego (LH) oraz folikulotropowego (FSH). Zebrane wyniki uzasadniają tezę, że wpływ
melatoniny na syntezę i wydzielanie do krwi wymienionych hormonów tropowych przysadki zależy od stężenia i sposobu podania melatoniny, gatunku, wieku i płci badanych osobników, warunków doświadczenia (zarówno in vitro, jak in vivo), a także czynników środowiskowych, takich jak
oświetlenie, temperatura czy dostępność pokarmu, które w warunkach naturalnych zmieniają się zależnie od pory dnia i roku. Wykazano ponadto, że ekspresja genu prolaktyny podlega wpływowi zależnego od melatoniny – parakrynnego oddziaływania części guzowej na komórki laktotropowe
części przedniej przysadki, co odbywa się za pośrednictwem receptorów melatoninowych obecnych w części guzowej przysadki oraz syntetyzowanego tam białka zwanego tuberaliną. Wyniki badań in vivo oraz in vitro wskazują, że we wpływie hormonu szyszynki na uwalnianie LH i FSH
zasadniczą rolę pełnią receptory melatoninowe obecne w podwzgórzu; nie można także wykluczyć udziału części guzowej przysadki oraz hormonów płciowych we wzajemnej relacji między szyszynką a układem podwzgórzowo-przysadkowym w wydzielaniu obydwu gonadotropin.
PMID 16921343 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Follicle Stimulating Hormone - biosynthesis [12 powiązanych rekordów]
     Follicle Stimulating Hormone - secretion [50 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Hypothalamo-Hypophyseal System - physiology [150 powiązanych rekordów]
     Luteinizing Hormone - biosynthesis [12 powiązanych rekordów]
     Luteinizing Hormone - secretion [141 powiązanych rekordów]
     Melatonin - metabolism [70 powiązanych rekordów]
     Pineal Gland - physiology [67 powiązanych rekordów]
     Prolactin - biosynthesis [14 powiązanych rekordów]
     Prolactin - secretion [94 powiązanych rekordów]