Fosfolipaza D w komórkach ssaków – budowa, właściwości, rola fi zjologiczna i patologiczna

Maria Szumiło 1, Iwonna Rahden-Staroń 1
1 - Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 421-430
ICID: 453295
Article type: Review article
 
 
Fosfolipaza D (PLD) jest enzymem hydrolizującym wiązanie fosfodiestrowe glicerolipidu fosfatydylocholiny z wytworzeniem kwasu fosfatydowego (PA) i choliny. Kwas fosfatydowy jest wewnątrzkomórkowym lipidowym mediatorem wielu funkcji biologicznych przypisywanych PLD. PA jest prekursorem wielu innych bioaktywnych lipidów, takich jak np. diacyloglicerol (DAG) czy kwas lizofosfatydowy (LPA). Fosfolipaza D jest szeroko rozpowszechniona w przyrodzie, występuje u bakterii i drożdży, w roślinach i ssakach. U ssaków fosfolipazy D (izoformy PLD1 i PLD2) uczestniczą m.in. w wewnątrzkomórkowym przekaźnictwie sygnałów, w powstawaniu i transporcie pęcherzyków sekrecyjnych, w procesach endocytozy i egzocytozy, migracji komórek, mitozie oraz reorganizacji cytoszkieletu. Regulatorami aktywności fosfolipazy D ssaków są fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforan (PIP2), kinaza białkowa C (PKC), a także małe białka G z rodziny Rho, Ral i ARF. W pracy omówiono strukturę, funkcję biologiczną fosfolipazy D oraz jej udział w stanach patologicznych.
PMID 16921342 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Enzyme Activation [1253 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Phospholipase D - chemistry [5 powiązanych rekordów]
     Phospholipase D - metabolism [71 powiązanych rekordów]
     Signal Transduction - physiology [1753 powiązanych rekordów]