Molekularne podstawy angiogenezy

Jan Skóra 1, Jan Biegus 2, Artur Pupka 1, Piotr Barć 1, Julita Sikora 3, Piotr Szyber 1
1 - Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
2 - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
3 - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 410-415
ICID: 453280
Article type: Review article
 
 
W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczący angiogenezy: opisano rolę macierzy pozakomórkowej, komórek oraz cytokin/czynników wzrostu w procesie tworzenia nowych naczyń krwionośnych. Składniki macierzy pozakomórkowej odgrywają znaczącą rolę w angiogenezie. Degradacja elementów macierzy jest bardzo ważnym i ściśle kontrolowanym zjawiskiem zachodzącym głównie dzięki rodzinie białek zwanej metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej: MMPs (matrix metallproteinases). Przedział pozakomórkowy poprzez specjalne przezbłonowe białka – integryny przenosi dużą liczbę sygnałów do komórki, dzięki czemu wpływa na zachowanie komórki, takie jak: podziały, inwazję, kształt, migrację, czy dojrzewanie. Wiele produktów degradacji macierzy jest silnymi regulatorami (głównie hamującymi) angiogenezy, ten samoograniczający system zapobiega nadmiernej proteolizie składników kompartmentu pozakomórkowego. Komórki zaangażowane w tym procesie to przede wszystkim progenitory śródbłonka (EPC), które wywodzą się ze szpiku kostnego, ich główne antygeny błonowe to: CD34+, CD133+, VEGFR2+. Potwierdzono, że komórki te są odpowiedzialne za zachowanie wydolności funkcjonalnej śródbłonka. Liczba progenitorów we krwi obwodowej jest odwrotnie proporcjonalna do ilości czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. W końcowej części artykułu omówiono rolę cytokin/czynników wzrostu w angiogenezie. VEGF jako najważniejszy czynnik początkowych etapów tworzenia nowych naczyń jest odpowiedzialny za uwalnianie niedojrzałych komórek ze szpiku i ich gromadzenie się w miejscu niedokrwienia. Najsilniejszym chemoatraktantem progenitorów jest jednak SDF-1, który w znaczący sposób ułatwia mobilizację komórek. Najważniejszą cytokiną kontrolującą końcowe etapy angiogenezy: stabilizację i dojrzewanie naczynia jest angiopoetyna 1
PMID 16921341 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94458 powiązanych rekordów]
     Cytokines - physiology [392 powiązanych rekordów]
     Endothelial Cells - cytology [20 powiązanych rekordów]
     Extracellular Matrix - physiology [168 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Neovascularization, Pathologic - physiopathology [98 powiązanych rekordów]
     Neovascularization, Physiologic - physiology [149 powiązanych rekordów]
     Stem Cells - physiology [268 powiązanych rekordów]
     Vascular Endothelial Growth Factor A - physiology [22 powiązanych rekordów]