Kardiotoksyczne następstwa promieniowania jonizującego i antracyklin

Waldemar M Przybyszewski 1, Maria Wideł 2, Joanna Rzeszowska-Wolny 2
1 - Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.
2 -
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 397-405
ICID: 453129
Article type: Review article
 
 
Mechanizmy ubocznej toksyczności zarówno promieniowania jonizującego, jak i leków antracyklinowych, oparte są na wielu reakcjach wolnorodnikowych. Molekułami docelowymi wolnych rodników są, oprócz DNA i białek, fosfolipidy obficie występujące w strukturach błoniastych
komórki. Peroksydacja lipidów w błonach kardiomiocytów może w konsekwencji prowadzić do uszkodzenia struktury i funkcji tych komórek. Dynamika uszkodzeń oksydacyjnych jest konsekwencją zarówno stopnia natężenia stanu stresu oksydacyjnego, jak i obniżonego potencjału antyoksydacyjnego. Ponieważ mięsień sercowy wykazuje niewielką obronę antyoksydacyjną, jest on szczególnie podatny na utleniające właściwości wolnych rodników generowanych zarówno przez promieniowanie, jak i cytostatyki o radiomimetycznym mechanizmie działania. Zarówno popromienna, jak i polekowa toksyczność stanowią poważny problem kliniczny, często współistniejący z obniżoną fizjologicznie lub patologicznie obroną antyoksydacyjną włączonych w zabiegi terapeutyczne tkanek prawidłowych. Obserwowane zarówno addytywne, jak i nawet synergistyczne następstwa zazwyczaj wielolekowej chemioterapii przed, w trakcie lub po napromienieniu często maskują popromienne uszkodzenia mięśnia sercowego.
PMID 16921339 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Anthracyclines - toxicity [3 powiązanych rekordów]
     Heart Diseases - chemically induced [50 powiązanych rekordów]
     Heart Diseases - etiology [151 powiązanych rekordów]
     Heart Diseases - pathology [52 powiązanych rekordów]
     Heart Diseases - physiopathology [125 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Lipid Peroxidation - drug effects [413 powiązanych rekordów]
     Lipid Peroxidation - radiation effects [26 powiązanych rekordów]
     Myocardial Contraction - drug effects [336 powiązanych rekordów]
     Myocardial Contraction - radiation effects [1 powiązanych rekordów]
     Myocardium - pathology [629 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1738 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [504 powiązanych rekordów]
     Radiation Injuries - etiology [151 powiązanych rekordów]
     Radiation Injuries - pathology [37 powiązanych rekordów]
     Radiation Injuries - physiopathology [15 powiązanych rekordów]
     Radiation, Ionizing [128 powiązanych rekordów]