PEDF – endogenny czynnik o silnym działaniu neuroprotekcyjnym, neurotroficznym i antyangiogennym

Katarzyna Marciniak 1, Agnieszka Butwicka 1, Jerzy Z. Nowak 2
1 - Katedry Farmakologii i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź
2 - Zakład Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 387-396
ICID: 453049
Article type: Review article
 
 
PEDF – czynnik pochodzący z nabłonka barwnikowego siatkówki (pigment epithelium derived factor) został odkryty w 1989 r. w hodowli komórek retinoblastoma Y-79, prowadzonej w środowisku z dodatkiem medium, w którym wcześniej hodowano komórki nabłonka barwnikowego siatkówki. Odkrycie to przyczyniło się do rozpoczęcia szeroko zakrojonych badań, których celem było poznanie właściwości tego intrygującego czynnika. Jego obecność wykazano nie tylko w tkankach oka, ale także w wielu innych narządach (wątroba, płuca, nerki), zarówno w okresie płodowym, jak i postnatalnym oraz w wielu strukturach ośrodkowego układu nerwowego. Synteza i sekrecja PEDF są bardziej nasilone w komórkach młodych i ulegają zmniejszeniu wraz z ich starzeniem. Nadal trwają poszukiwania receptora swoistego dla PEDF, przez który wywiera on swoje działania neurotroficzne, neuroprotekcyjne i antyangiogenne. PEDF jest endogennym regulatorem wielu procesów fizjologicznych i patologicznych. Stymuluje różnicowanie ludzkich komórek retinoblastoma do fenotypu neuronalnego, wzmaga rozwój i przeżycie fotoreceptorów siatkówki oraz neuronów ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Chroni również niedojrzałe neurony przed apoptozą. Jako jeden z najsilniejszych inhibitorów angiogenezy działa antagonistycznie na czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) i hamuje tworzenie nowych naczyń. PEDF lub jego aktywny fragment, mogą wkrótce zostać wykorzystane w celach terapeutycznych wielu chorób neurologicznych, okulistycznych i onkologicznych.

PMID 16885909 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Antineoplastic Agents - pharmacology [1077 powiązanych rekordów]
     Apoptosis - drug effects [1402 powiązanych rekordów]
     Cell Differentiation - physiology [628 powiązanych rekordów]
     Central Nervous System - cytology [118 powiązanych rekordów]
     Eye - cytology [25 powiązanych rekordów]
     Eye Proteins - pharmacology [4 powiązanych rekordów]
     Eye Proteins - physiology [22 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Kidney - cytology [242 powiązanych rekordów]
     Liver - cytology [378 powiązanych rekordów]
     Lung - cytology [208 powiązanych rekordów]
     Neovascularization, Pathologic - prevention & control [68 powiązanych rekordów]
     Nerve Growth Factors - pharmacology [110 powiązanych rekordów]
     Nerve Growth Factors - physiology [86 powiązanych rekordów]
     Neuroprotective Agents - pharmacology [400 powiązanych rekordów]
     Retinoblastoma - pathology [35 powiązanych rekordów]
     Serpins - pharmacology [14 powiązanych rekordów]
     Serpins - physiology [10 powiązanych rekordów]