Doświadczalne oraz wybrane kliniczne aspekty czynnej immunoterapii w białaczkach

Włodzimierz Łuczyński 1, Maryna Krawczuk-Rybak 1, Anna Stasiak-Barmuta 2
1 - Klinika Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Akademii Medycznej w Białymstoku
2 - Pracownia Cytometrii Przepływowej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Akademii Medycznej w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 379-386
ICID: 453038
Article type: Review article
 
 
Celem pracy jest podsumowanie aktualnej wiedzy dotyczącej zastosowania aktywnej immunoterapii w białaczkach. Przedstawiono mechanizmy molekularne oraz implikacje kliniczne różnego rodzaju szczepionek stosowanych w białaczkach u dzieci i dorosłych. Brak eliminacji komórek
nowotworowych przez organizm człowieka może wynikać z mechanizmów immunologicznych, w tym wytwarzania przez komórki białaczkowe substancji upośledzających funkcję układu odpornościowego oraz słabej ekspresji cząstek kostymulujących i adhezyjnych na powierzchni blastów. Komórki ostrej białaczki limfoblastycznej oraz przewlekłej białaczki limfocytowej mogą
być przekształcone w komórki prezentujące antygeny nowotworowe za pomocą stymulacji substancją CD40L, w ten sposób nabierają cech fenotypowych i funcjonalnych komórek dendrytycznych. W wielu badaniach udowodniono, że stymulują one odpowiedź auto- lub allogenicznych  limfocytów T. Reakcja układu odpornościowego na szczepionkę przeciwnowotworową może dotyczyć odporności komórkowej i humoralnej, a jej rodzaj jest intensywnie badany. Podobne efekty, ale z użyciem cytokin: GM-CSF, TNF-a oraz IL-4 uzyskano w ostrej białaczce szpikowej i zespołach mielodysplastycznych. Doświadczenia kliniczne z zastosowaniem przygotowanych w ten sposób szczepionek są niewielkie, jednak niektóre wstępne raporty przynoszą obiecujące rezultaty. Szczepionki są bezpieczne, wywołują odpowiedź gospodarza i prawdopodobnie wydłużają przeżycie pacjentów.
PMID 16885908 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Adult [91073 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Cancer Vaccines - therapeutic use [95 powiązanych rekordów]
     Child [31057 powiązanych rekordów]
     Child [24638 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Immunization [592 powiązanych rekordów]
     Immunization [374 powiązanych rekordów]
     Immunotherapy - methods [207 powiązanych rekordów]
     Leukemia - therapy [120 powiązanych rekordów]
     Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell - therapy [17 powiązanych rekordów]
     Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma - therapy [81 powiązanych rekordów]
     Tumor Cells, Cultured [4751 powiązanych rekordów]