Glikozaminoglikany w patogenezie i diagnostyce oftalmopatii Gravesa

Jacek Daroszewski 1, Jacek Rybka 2, Andrzej Gamian 2
1 - Katedra Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej we Wrocławiu
2 - Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, im. L. Hirszfelda
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 370-378
ICID: 453037
Article type: Review article
 
 
Oftalmopatia jest pozatarczycowym, swoistym narządowo objawem choroby Gravesa charakteryzującym się zapalnym naciekiem tkanek oczodołu. U kilku procent pacjentów ma przebieg ciężki, prowadząc do poważnych powikłań okulistycznych i zawsze powodując pogorszenie komfortu życia. Znaczny postęp w poznaniu patogenezy GO dokonany w ostatnich latach nie znajduje bezpośredniego odbicia w zwiększeniu skuteczności leczenia pozostającego jednym z najtrudniejszych problemów endokrynologii klinicznej. Ważnym zagadnieniem w postępowaniu leczniczym u chorych z GO jest kwalifikacja do leczenia immunosupresyjnego w oparciu o ocenę aktywności procesu chorobowego. Glikozaminoglikany są liniowymi, nierozgałęzionymi heteropolisacharydami zbudowanymi z powtarzających się disacharydowych sekwencji. Glikozaminoglikany stanowią ważne składniki tkanki łącznej i odgrywają zasadniczą role w jej organizacji i funkcjach; wykazano również ich udział w zapoczątkowaniu i regulacji procesów immunologicznych.Przedstawiono ogólną charakterystykę GAG: ich strukturę i metabolizm, ze szczególnym naciskiem na rolę w patogenezie GO oraz swoistość narządową tkanek oczodołu. Podsumowano również dotychczasowe doniesienia dotyczące GAG a mogące mieć znacznie kliniczne w decyzjach terapeutycznych u chorych z GO.

PMID 16885907 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Glycosaminoglycans - metabolism [142 powiązanych rekordów]
     Graves Ophthalmopathy - diagnosis [0 powiązanych rekordów]
     Graves Ophthalmopathy - physiopathology [0 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]