Topologia chromosomów w jądrze komórkowym.Diploidalna komórka somatyczna. Część 1

Marta Żegało 1, Ewa Wiland 1, Maciej Kurpisz 1
1 - Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 331-342
ICID: 452054
Article type: Review article
 
 
Jądro komórkowe stanowi wysoce skompartmentalizowaną strukturę, w której chromosomy zajmują określone miejsce w stadium interfazy, zwane terytoriami chromosomowymi (CT). Terytoria chromosomowe razem z przestrzeniami międzychromosomowymi (IC) oraz macierzą jądrową i nukleoplazmą tworzą wewnątrzjądrową architekturę. Istnieje związek między wewnątrzjądrową architekturą a prawidłowym funkcjonowaniem genomu.
W pracy podsumowano stan wiedzy o topologii chromosomów w jądrach komórek somatycznych. Wiadomo, że wielkość i umiejscowienie terytoriów chromosomowych jest tkankowo swoista, zależy od fazy cyklu komórkowego, wielkości chromosomów oraz liczby genów aktywnie
transkrybowanych. Przedstawiono wzajemną zależność pomiędzy aktywnością transkrypcyjną, poziomem organizacji chromatyny a umiejscowieniem domen chromatynowych w obrębie terytorium chromosomowego. Zwrócono uwagę na tendencję do asocjacji regionów heterochromatynowych oraz telomerów i wpływ tego zjawiska na organizację wewnątrzjądrowej architektury. Część przedstawionych wyników badań wskazuje na bezpośredni udział składników macierzy jądrowej i wewnętrznej błony jądrowej w utrzymaniu określonej pozycji przez terytoria chromosomowe. Opisano również rolę struktur ziarnistych (IGC), znajdujących się w macierzy jądrowej, w procesach zachodzących w jądrze komórkowym związanych z topologią chromosomów. Zwrócono uwagę na wpływ procesu różnicowania się różnych typów komórek na lokalizację
chromosomów oraz przedstawiono obraz topologii chromosomów u odległych ewolucyjnie gatunków. Wzajemne umiejscowienie chromosomów stanowi prawdopodobnie jeden z ważnych czynników epigenetycznych wpływających na prawidłowe funkcjonowanie genomu. Wyższe poziomy organizacji chromatyny i jej modyfikacje tworzące unikatowy dla każdego typu komórki wzór (tzw. kod epigenetyczny), odgrywają znaczącą rolę w ekspresji genów i mogą wskazywać na główną rolę przestrzennej organizacji genomu.
PMID 16819432 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Cell Compartmentation [144 powiązanych rekordów]
     Cell Nucleus - ultrastructure [348 powiązanych rekordów]
     Chromatin Assembly and Disassembly - physiology [1 powiązanych rekordów]
     Chromosomes - genetics [187 powiązanych rekordów]
     Chromosomes - ultrastructure [104 powiązanych rekordów]
     Chromosomes, Human - genetics [75 powiązanych rekordów]
     Chromosomes, Human - ultrastructure [20 powiązanych rekordów]
     Epigenesis, Genetic [7 powiązanych rekordów]
     Gene Expression - physiology [310 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Interphase - genetics [30 powiązanych rekordów]
     Models, Molecular [3224 powiązanych rekordów]
     Nuclear Matrix - physiology [7 powiązanych rekordów]
     Physical Chromosome Mapping [123 powiązanych rekordów]
     Transcription, Genetic - physiology [204 powiązanych rekordów]