Rola białek IRP (iron regulatory proteins) w regulacji ogólnoustrojowej homeostazy żelaza: lekcje płynące z badań na myszach z nokautem genów Irp1 i Irp2

Paweł Lipiński 1, Rafał R. Starzyński 1
1 - Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 322-330
ICID: 451751
Article type: Review article
 
 
W komórkach ssaków metabolizm żelaza jest regulowany przez dwa cytoplazmatyczne białka IRP1 i IRP2 (iron regulatory proteins). Białka te wiążą się do swoistych sekwencji RNA, określanych jako sekwencje reagujące na żelazo (iron responsive element – IREs), występujących w niepodlegających translacji regionach (UTR) 3’ i 5’ kilku mRNA, m.in. mRNA kodujących
ferrytynę i receptor transferyny. Przy niedoborze żelaza w komórce białka IRP wiążą się z IRE występującymi w 5’ UTR mRNA ferrytyny i blokują translację tego mRNA oraz z sekwencjami IRE w 3’UTR receptora transferyny, co powoduje stabilizację tego mRNA. Odwrotna regulacja zarówno ferrytyny, jak i receptora transferyny, która jest wynikiem braku interakcji białek IRP z sekwencjami IRE odbywa się w komórkach o dużym stężeniu żelaza. Następstwem regulacji za pośrednictwem białek IRP, zarówno w warunkach niedoboru jak i nadmiaru żelaza w komórce, jest szybki powrót komórkowego poziomu żelaza do normy. Wiedza o roli białek IRP w utrzymaniu komórkowej równowagi pochodzi głównie z badań na komórkach hodowanych in vitro. Znaczenie białek IRP w regulacji ogólnoustrojowego metabolizmu żelaza, a w szczególności w sygnalizacji między komórkami o kluczowym znaczeniu dla obiegu żelaza w organizmie, takimi jak enterocyty dwunastnicy, makrofagi układu siateczkowo-śródbłonkowego, hepatocyty i prekursory erytrocytów w szpiku kostnym dopiero zaczyna być przedmiotem badań. W pracy przedstawiono charakterystykę metabolizmu żelaza u myszy z nokautem genów Irp1 i Irp2. Podkreślono znaczenie tych mysich modeli doświadczalnych w poznaniu roli białek IRP w fi zjologii żelaza u ssaków
PMID 16819431 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Binding Sites [2921 powiązanych rekordów]
     Ferritins - metabolism [45 powiązanych rekordów]
     Homeostasis - physiology [240 powiązanych rekordów]
     Iron - metabolism [529 powiązanych rekordów]
     Iron-Regulatory Proteins - metabolism [2 powiązanych rekordów]
     Mice [18179 powiązanych rekordów]
     Mice [12865 powiązanych rekordów]
     Mice, Knockout [1589 powiązanych rekordów]
     RNA, Messenger - metabolism [3024 powiązanych rekordów]
     Receptors, Transferrin - metabolism [40 powiązanych rekordów]