Biologia lipoproteiny HDL i jej przeciwmiażdżycowe działanie

Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus 1, Abdulrahman Saeed Mohamed 1, Nagi Abod 2
1 - Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej we Wrocławiu
2 -
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 307-315
ICID: 451197
Article type: Review article
 
 
Zarówno badania kliniczne, jak i epidemiologiczne wykazały istnienie odwrotnej zależności między stężeniem lipoprotein HDL w osoczu a ryzykiem rozwoju miażdżycy. Spowodowało to wzrost zainteresowania lipoproteinami HDL. Zwłaszcza gdy okazało się, że mają one również znaczenie w procesach nowotworowych. Przedstawiono podział biochemiczny lipoprotein osocza, budowę strukturalną cząsteczki HDL, oraz charakterystykę apolipoprotein zawartych w lipoproteinie HDL. Ponadto omówiono syntezę cząsteczki HDL, czynniki modulujące jej wielkość i kształt w tym: czynniki zwiększające i zmniejszające wielkość cząsteczki oraz czynniki mające wpływ na stężenie HDLw osoczu.  W przeciwmiażdżycowym działaniu HDL zwrócono uwagę na stymulację transportu zwrotnego cholesterolu oraz antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe i fibrynolityczne dzia-
łania HDL.
PMID 16819429 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Apolipoproteins - chemistry [11 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis - metabolism [6 powiązanych rekordów]
     Cholesterol, HDL - biosynthesis [3 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Lipoproteins, HDL - chemistry [19 powiązanych rekordów]
     Lipoproteins, HDL - classification [5 powiązanych rekordów]
     Lipoproteins, HDL - metabolism [69 powiązanych rekordów]