Choroba niedokrwienna serca u chorych leczonych nerkozastępczo. Część II. Profi laktyka i leczenie

Tomasz Gołębiowski 1, Wacław Weyde 1, Magdalena Krajewska 1, Krzysztof Kazimierczak 1, Arkadiusz Derkacz 2, Przemysław Nowicki 2, Marian Klinger 1
1 - Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
2 - Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 290-294
ICID: 450278
Article type: Review article
 
 
Chorzy ze schyłkową niewydolnością nerek (ESRD) oraz współistniejącą chorobą niedokrwienną serca (CAD) są grupą szczególnie wysokiego ryzyka śmierci sercowo-naczyniowej. W pracy przedstawiamy wyniki najnowszych prac, profi laktykę i strategię leczenia. Wyniki zabiegów rewaskularyzacji (coronary artery bypass grafting – CABG i percutaneous coronary intervention – PCI) u tych chorych, choć są znacząco gorsze niż w populacji ogólnej, istotnie zwiększają długość życia. Wobec ostatnich wyników badań rewaskularyzacja chirurgiczna wydaje się metodą korzystniejszą. Chorzy po przeszczepie nerki i z CAD mają znacznie lepsze rokowanie. W tej grupie chorych nie wykazano istotnych różnic w odległym rokowaniu po zabiegach PCI i zabiegach rewaskularyzacji metodami chirurgicznymi. Konieczne są dalsze badania nad optymalizacją i indywidualizacją leczenia rewaskularyzacyjnego, zapobieganiem restenozie naczyń wieńcowych po zabiegach PCI poprzez udoskonalanie metod kardiologii inwazyjnej i leczenia antyagregacyjnego
PMID 16715041 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Anticoagulants - therapeutic use [589 powiązanych rekordów]
     Coronary Artery Bypass [614 powiązanych rekordów]
     Coronary Artery Disease - diagnosis [112 powiązanych rekordów]
     Coronary Artery Disease - epidemiology [76 powiązanych rekordów]
     Coronary Artery Disease - therapy [96 powiązanych rekordów]
     Coronary Restenosis - prevention & control [51 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Kidney Failure, Chronic - epidemiology [107 powiązanych rekordów]
     Kidney Transplantation [829 powiązanych rekordów]
     Myocardial Revascularization [138 powiązanych rekordów]
     Prognosis [7429 powiązanych rekordów]
     Prognosis [5090 powiązanych rekordów]
     Renal Dialysis - statistics & numerical data [44 powiązanych rekordów]
     Risk Factors [15934 powiązanych rekordów]
     Risk Factors [10319 powiązanych rekordów]