Choroba niedokrwienna serca u chorych leczonych nerkozastępczo. Część I. Epidemiologia, patologia zmian miażdżycowych, diagnostyka

Tomasz Gołębiowski 1, Wacław Weyde 1, Magdalena Krajewska 1, Krzysztof Kazimierczak 1, Arkadiusz Derkacz 2, Przemysław Nowicki 2, Marian Klinger 1
1 - Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
2 - Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 286-289
ICID: 450277
Article type: Review article
 
 
Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonu osób leczonych nerko-zastępczo. U tych chorych procesy tworzenia zmian miażdżycowych przebiegają w sposób bardziej dynamiczny niż u chorych z prawidłową funkcją nerek, co jest związane z narażeniem na dodatkowe czynniki ryzyka. Diagnostyka choroby niedokrwiennej na podstawie wywiadu, badania fizykalnego oraz badań dodatkowych może być trudna. Wynika to z występowania wielu jednocześnie współistniejących zaburzeń oraz z samego procesu leczenia nerkozastępczego. Konieczne są dalsze badania nad patologią miażdżycy u chorych objętych programami przewlekłych dializ oraz metodami nieinwazyjnej diagnostyki.
PMID 16715040 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Cause of Death [893 powiązanych rekordów]
     Comorbidity [1634 powiązanych rekordów]
     Coronary Artery Disease - diagnosis [112 powiązanych rekordów]
     Coronary Artery Disease - epidemiology [76 powiązanych rekordów]
     Coronary Artery Disease - mortality [38 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Kidney Failure, Chronic - epidemiology [107 powiązanych rekordów]
     Kidney Failure, Chronic - therapy [1053 powiązanych rekordów]
     Renal Dialysis - statistics & numerical data [44 powiązanych rekordów]
     Risk Factors [15940 powiązanych rekordów]
     Risk Factors [10319 powiązanych rekordów]