Płytki krwi jako regulatory procesów odpornościowych

Ewa Ważna 1
1 - Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 265-277
ICID: 450095
Article type: Review article
 
 
Płytki krwi (PLT), czyli trombocyty, są otoczonymi błoną komórkową fragmentami megakariocytów, najmniejszymi, ale bardzo reaktywnymi składnikami krwi obwodowej, uczestniczącymi w procesie krzepnięcia i utrzymywaniu homeostazy. Mikropęcherzyki (PMV – platelet-derived
microvesicles), zwane także mikrocząstkami (PMP – platelet-derived microparticles) są uwalnianymi z płytek krwi ważnymi mediatorami przekazywania sygnału do wnętrza komórki, między płytkami oraz między płytkami i innymi komórkami. Następnie modulują funkcje tych komórek.
Powstają po stymulacji płytek krwi trombiną, kolagenem i innymi czynnikami. Pochodzenie mikrocząstek może być różne: w stanach zapalnych są to fragmenty aktywowanych płytek i leukocytów, natomiast w miażdżycy mogą to być fragmenty apoptotycznych komórek śródbłonka, limfocytów lub monocytów. Udowodniono ponadto, że płytki krwi są regulatorami odporności oraz mediatorami reakcji zapalnej. Na powierzchni płytek krwi są obecne receptory TLR (Toll-like receptors) odpowiedzialne za inicjowanie odpowiedzi układu odpornościowego. Rola płytek krwi w chorobie nowotworowej została udowodniona, ale konieczne są dalsze badania celem wyjaśnienia rzeczywistych mechanizmów rządzących tym zjawiskiem.
PMID 16702926 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Apoptosis - immunology [208 powiązanych rekordów]
     Apoptosis - immunology [254 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis - immunology [3 powiązanych rekordów]
     Blood Platelets - immunology [69 powiązanych rekordów]
     Endothelium, Vascular - immunology [123 powiązanych rekordów]
     Hematopoiesis - immunology [14 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Inflammation - immunology [300 powiązanych rekordów]
     Membrane Glycoproteins - metabolism [609 powiązanych rekordów]
     Neoplasm Metastasis [946 powiązanych rekordów]
     Neoplasm Metastasis [674 powiązanych rekordów]
     Neoplasms - blood [149 powiązanych rekordów]
     Neoplasms - immunology [374 powiązanych rekordów]
     Toll-Like Receptors - immunology [1 powiązanych rekordów]