Znaczenie podocytów w prawidłowym funkcjonowaniu kłębuszka nerkowego oraz w patogenezie kłębuszkowych zapaleń nerek. Część II. Zmiany fenotypowe i funkcjonalne podocytów w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek

Anna Kubiak 1, Zofia I. Niemir 1
1 - Pracownia Nefrologii Molekularnej, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 259-264
ICID: 449911
Article type: Review article
 
 
Wyniki dotychczasowych badań wskazują na udział własnych komórek kłębuszka nerkowego (podocytów, komórek mezangium i śródbłonka) w toczącym się w nim procesie zapalnym. Szczególną uwagę zwraca się na znaczenie uszkodzenia podocytów w patogenezie kłębuszkowych chorób nerek. Podocyty to komórki końcowo zróżnicowane, które utraciły zdolność do proliferacji. Niezdolność do podziału jest ceną, jaką podocyt musi zapłacić za wykształcenie wysoko wyspecjalizowanych struktur komórkowych i przyleganie do błony podstawnej. Jedynie w wariancie ogniskowej segmentalnej sklerotyzacji kłębuszków z zapadaniem się włośniczek  występuje rozplem podocytów, ale proces ten przebiega z utratą markerów charakteryzujących fenotyp dojrzałego podocyta, w szczególności białek wyrostków stopowatych oraz z zaburzeniem ekspresji białek regulujących cykl komórkowy. Ważnym elementem biorącym udział w patogenezie glomerulopatii przebiegających ze znacznym białkomoczem jest dysfunkcja białek wchodzących w kompleks tzw. błon szczelinowych, umiejscowionych między wyrostkami stopowatymi podocytów. Na podstawie ostatnich wyników badań podkreśla się również znaczenie neprylizyny w powstawaniu chorób kłębuszkowych, która jest pierwszym odkrytym antygenem podocytów odpowiedzialnym za błoniaste KZN u ludzi
PMID 16702925 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94458 powiązanych rekordów]
     Endothelial Cells - physiology [9 powiązanych rekordów]
     Glomerulonephritis - pathology [91 powiązanych rekordów]
     Glomerulonephritis - physiopathology [35 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Hypertrophy [226 powiązanych rekordów]
     Kidney Glomerulus - pathology [162 powiązanych rekordów]
     Kidney Glomerulus - physiology [23 powiązanych rekordów]
     Kidney Glomerulus - physiopathology [40 powiązanych rekordów]
     Mesangial Cells - physiology [1 powiązanych rekordów]
     Neprilysin - immunology [2 powiązanych rekordów]
     Phenotype [3660 powiązanych rekordów]
     Podocytes - pathology [2 powiązanych rekordów]
     Podocytes - physiology [1 powiązanych rekordów]
     Reference Values [4808 powiązanych rekordów]