Znaczenie podocytów w prawidłowym funkcjonowaniu kłębuszka nerkowego oraz w patogenezie kłębuszkowych zapaleń nerek. Część I. Charakterystyka fenotypowa i czynność podocytów w okresie ich różnicowania się i dojrzałości

Anna Kubiak 1, Zofia I. Niemir 1
1 - Pracownia Nefrologii Molekularnej, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 248-258
ICID: 449909
Article type: Review article
 
 
Podocyty odgrywają główną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kłębuszka nerkowego. Oprócz komórek śródbłonka pętli włośniczkowej i kłębuszkowej błony podstawnej wchodzą w skład bariery fi ltracyjnej. Współdziałając z komórkami mezangialnymi stabilizują strukturę kłębuszka. Pod względem strukturalnym podocyty można podzielić na trzy strukturalne i funkcjonalne segmenty: ciało komórki, wyrostek większy i wyrostek stopowaty, który odgrywa kluczową rolę w patogenezie białkomoczu. Podocyty są komórkami końcowo zróżnicowanymi z charakterystycznymi cechami fenotypowymi odpowiadającymi ich funkcji, a możliwości ich kompensacji są ograniczone do przerostu. W warunkach prawidłowych dojrzały podocyt nie może ponownie
przejść cyklu komórkowego. Ostatnio wiele uwagi poświęca się znaczeniu błon szczelinowych w patogenezie białkomoczu. Strukturalne nieprawidłowości każdego z białek kompleksu błon szczelinowych lub zaburzenie wzajemnych oddziaływań między nimi mogą powodować upośle-
dzenie funkcjonowania bariery filtracyjnej.
PMID 16702924 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94458 powiązanych rekordów]
     Cell Cycle - physiology [320 powiązanych rekordów]
     Glomerular Mesangium - pathology [31 powiązanych rekordów]
     Glomerular Mesangium - physiology [11 powiązanych rekordów]
     Glomerular Mesangium - physiopathology [5 powiązanych rekordów]
     Glomerulonephritis - pathology [91 powiązanych rekordów]
     Glomerulonephritis - physiopathology [35 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Hypertrophy [226 powiązanych rekordów]
     Kidney Glomerulus - pathology [162 powiązanych rekordów]
     Kidney Glomerulus - physiopathology [40 powiązanych rekordów]
     Podocytes - pathology [2 powiązanych rekordów]
     Podocytes - physiology [1 powiązanych rekordów]
     Proteinuria - physiopathology [32 powiązanych rekordów]