Aspiryna – cudowne panaceum? Molekularne mechanizmy działania kwasu acetylosalicylowego w organizmie

Małgorzata Czyż 1, Cezary Watała 2
1 - Zakład Chemii Medycznej, Instytut Fizjologii i Biochemii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 - Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 105-115
ICID: 449750
Article type: Review article
 
 
Aspiryna (kwas acetylosalicylowy) należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U podstaw jej działania w organizmie leży prosta reakcja chemiczna – acetylacja, która jest przykładem nieenzymatycznej modyfikacji białek. Jednym z głównych mechanizmów działania tego leku w organizmie jest hamowanie syntezy prostanoidów. Prostanoidy, wytwarzane z udziałem
cyklooksygenaz, COX-1 i COX-2, mają bardzo rozległy zakres działania, co tłumaczy tak różnorodne działanie aspiryny jako leku przeciwzapalnego, przeciwgorączkowego i przeciwbólowego. Hamowanie wytwarzania prostanoidów nie jest jedynym mechanizmem działania aspiryny. Do innych należą m.in. obniżenie zapasów ATP i wzrost stężenia zewnątrzkomórkowej adenozyny, obniżenie aktywności indukowalnej postaci syntazy tlenku azotu, modulacja aktywności kinaz białkowych aktywowanych przez mitogeny oraz wpływ na ekspresję wielu genów indukowanych w warunkach stresu komórkowego w wyniku regulacji aktywności czynnika transkrypcyjnego NFkB. Tak wielopoziomowe działanie aspiryny jest prawdopodobnie odpowiedzialne za dużą skuteczność kliniczną leku. Niezależnie od rozwoju wiedzy na temat molekularnych mechanizmów działania aspiryny oraz  możliwości jej stosowania w leczeniu i w profi laktyce, najciekawsze pozostaje pytanie dotyczące minimalnej dawki potrzebnej do osiągnięcia zamierzonego efektu profi laktycznego. Ciągle trudno jest oszacować i zrównoważyć względne ryzyko wynikające z działań niepożądanych z korzyściami płynącymi ze stosowania aspiryny w profi laktyce wielu chorób.
PMID 15928593 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Analgesics - pharmacology [169 powiązanych rekordów]
     Analgesics, Non-Narcotic - pharmacology [70 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal - pharmacology [385 powiązanych rekordów]
     Aspirin - pharmacology [148 powiązanych rekordów]
     Drug Resistance [825 powiązanych rekordów]
     Gene Expression Regulation - drug effects [682 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Neoplasms - prevention & control [350 powiązanych rekordów]
     Prostaglandin Antagonists - pharmacology [25 powiązanych rekordów]
     Prostaglandins - biosynthesis [74 powiązanych rekordów]
     Signal Transduction - drug effects [755 powiązanych rekordów]
     Thrombosis - drug therapy [142 powiązanych rekordów]