Molekularne mechanizmy działania antracyklin

Agata Szuławska 1, Małgorzata Czyż 1
1 - Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 78-100
ICID: 449612
Article type: Review article
 
 
Antracykliny są stosowane w leczeniu chorób nowotworowych od prawie czterdziestu lat. W tym okresie zsyntetyzowano i poddano ocenie setki analogów pierwszych antybiotyków antracyklinowych, doksorubicyny i daunorubicyny. Zaproponowano wiele molekularnych mechanizmów
tłumaczących działanie cytostatyczne i cytotoksyczne wywoływane przez antracykliny. Znany jest udział antracyklin w generowaniu wolnych rodników, peroksydacji lipidów i zmian w strukturze błon komórkowych. Jednakże do najlepiej scharakteryzowanych działań należą: wpływ na aktywność topoizomerazy II oraz interakcje z DNA poprzez kompleksy interkalacyjne i wiązania kowalencyjne oraz modyfikacje zasad azotowych. Prowadzi to do zaburzeń w takich procesach, jak replikacja czy transkrypcja, uruchomienia mechanizmów naprawy DNA lub apoptozy. Istnieją dowody na to, że w małych stężeniach antracykliny mogą uczestniczyć również w zmia-
nie programu realizowanego przez komórkę prowadząc do różnicowania. Poszukiwany jest związek między strukturą antracyklin, efektem obserwowanym w badaniach in vitro oraz ich skutecznością kliniczną. W badaniach tych istotne jest stężenie leków, gdyż wydaje się, że nie wszystkie mechanizmy działania antracyklin obserwowane in vitro mogą być odpowiedzialne za efekty kliniczne tych leków. Na efekty kliniczne składa się wiele, a nie jeden sposób działania antracyklin. Z powodu kardiotoksyczności antracyklin wiele uwagi poświęca się selektywnym sposobom dostarczania tych związków do komórek nowotworowych. W przeglądzie przedstawiamy współczesne poglądy na temat molekularnych mechanizmów działania antracyklin oraz nowe kierunki poszukiwań, które mają na celu poprawę ich indeksu terapeutycznego.
PMID 16489295 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94458 powiązanych rekordów]
     Anthracyclines - administration & dosage [10 powiązanych rekordów]
     Anthracyclines - pharmacology [6 powiązanych rekordów]
     Antineoplastic Agents - administration & dosage [536 powiązanych rekordów]
     Antineoplastic Agents - pharmacology [1077 powiązanych rekordów]
     Cell Proliferation - drug effects [59 powiązanych rekordów]
     DNA - biosynthesis [357 powiązanych rekordów]
     DNA - drug effects [214 powiązanych rekordów]
     DNA Topoisomerases, Type II - drug effects [8 powiązanych rekordów]
     DNA Topoisomerases, Type II - metabolism [50 powiązanych rekordów]
     Drug Delivery Systems [419 powiązanych rekordów]
     Enzyme Activation - drug effects [549 powiązanych rekordów]
     Gene Expression Regulation, Neoplastic - drug effects [168 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Reactive Oxygen Species - metabolism [645 powiązanych rekordów]