Charakterystyka behawioralna i farmakologiczna myszy pozbawionych genu kodującego transporter dopaminowy

Grażyna Biala 1
1 - Katedra Farmakologii z Farmakodynamiką Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 560-564
ICID: 449387
Article type: Review article
 
 
Dopamina jest jednym z neuroprzekaźników biorących udział w regulacji procesów emocjonalnych i ruchowych. Transporter dopaminowy (DAT) jest białkiem uczestniczącym w wychwycie zwrotnym dopaminy ze szczeliny synaptycznej do struktur presynaptycznych. Myszy pozbawione
genu kodującego białko DAT (myszy DAT knock-out) wykazują wyraźne zmiany homeostazy dopaminowej, objawiające się m.in. podwyższonym stężeniem pozakomórkowej dopaminy i znaczną hiperlokomocją w nowym otoczeniu. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę behawioralną i farmakologiczną myszy DAT knock-out. Skoro wiadomo, iż DAT jest punktem uchwytu działania środków psychostymulujących, zwrócono również szczególną uwagę na skutki działania tych środków, zwłaszcza na ich działanie nagradzające i stymulujące aktywność lokomotoryczną. Część cytowanych wyników badań wskazuje na udział innych, oprócz dopaminowego, transporterów: serotoninowego i noradrenalinowego w mechanizmie działania środków psychostymulujących. Świadczyć mogą o tym dane opisujące występowanie działań nagradzających (warunkowa preferencja miejsca i samopodawanie) amfetaminy, kokainy i morfi ny oraz wzrost uwalniania przez te związki dopaminy w jądrze półleżącym przegrody u myszy DAT knock-out, czyli przy całkowitym braku transportera dopaminowego. Myszy DAT knock-out stanowić mogą wiarygodny model nasilonej aktywności układu dopaminowego, stosowany celem dokładnego opisania molekularnych mechanizmów towarzyszących utrzymującemu się podwyższonemu poziomowi pozakomórkowej dopaminy. Model ten pozwala również zrozumieć podłoże wielu schorzeń, związanych z zaburzeniami przekaźnictwa dopaminowego u ludzi, takich jak np. zespół hiperaktywności z upośledzeniem uwagi u dzieci, co umożliwić może zastosowanie właściwej ich farmakoterapii.
PMID 15765018 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Adaptation, Physiological [1065 powiązanych rekordów]
     Amphetamines - pharmacology [21 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Attention Deficit Disorder with Hyperactivity - physiopathology [60 powiązanych rekordów]
     Central Nervous System Stimulants - pharmacology [157 powiązanych rekordów]
     Cocaine - pharmacology [223 powiązanych rekordów]
     Disease Models, Animal [3919 powiązanych rekordów]
     Dopamine Plasma Membrane Transport Proteins - genetics [1 powiązanych rekordów]
     Dopamine Plasma Membrane Transport Proteins - physiology [0 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Hyperkinesis - drug therapy [8 powiązanych rekordów]
     Hyperkinesis - physiopathology [18 powiązanych rekordów]
     Mice [18179 powiązanych rekordów]
     Mice [12865 powiązanych rekordów]
     Mice, Knockout [1589 powiązanych rekordów]
     Morphine - pharmacology [310 powiązanych rekordów]
     Narcotics - pharmacology [138 powiązanych rekordów]