Wielokierunkowe działanie 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (TCDD) na organizm ze szczególnym uwzględnieniem zmian w uzębieniu

Ireneusz Całkosiński 1, Maciej Dobrzyński 2, Marek Cegielski 3, Anna Sieja 4, Monika Całkosińska 5
1 - Katedra i Zakład Fizjologii AM we Wrocławiu
2 - Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu
3 - Katedra i Zakład Histologii AM we Wrocławiu
4 - Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
5 -
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 237-240
ICID: 449363
Article type: Review article
 
 
Dioksyny są ubocznymi produktami, powstającymi w różnych procesach technologicznych wielu dziedzin przemysłu, a także powstają w procesach spalania w niskich temperaturach związków zawierających chlor. Do grupy tych związków zaliczamy polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany, z których szczególnie toksyczną dla organizmów jest 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyna (TCDD),względem której określana jest toksyczność pozostałych związków występujących w różnym składzie procentowym w kongenerach. TCDD już w małych dawkach działa toksycznie na embriony i rozwijające się osobniki. Ogólne konsekwencje ekspozycji ludzi
i zwierząt na dioksyny, to takie jak zmiany w systemie odpornościowym, uszkodzenia płodów, zaburzenia płodności, uszkodzenia narządów wewnętrznych i kancerogeneza, zostały dość dobrze poznane i udokumentowane. Jednak niewiele jest danych na temat wpływu dioksyn na rozwój uzębienia. W pracy tej podsumowano ostatnie doniesienia literaturowe i spostrzeżenia z badań własnych dotyczących ogólnych skutków biologicznych działania dioksyn ze zwróceniem szczególnej uwagi na te, które wywierają na uzębienie.
PMID 16641893 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Adult [91073 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Child [31057 powiązanych rekordów]
     Child [24638 powiązanych rekordów]
     Child, Preschool [18361 powiązanych rekordów]
     Dentition [64 powiązanych rekordów]
     Disease Models, Animal [3919 powiązanych rekordów]
     Environmental Pollutants - toxicity [172 powiązanych rekordów]
     Female [141927 powiązanych rekordów]
     Hormones - metabolism [100 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Infant [14669 powiązanych rekordów]
     Infant [11818 powiązanych rekordów]
     Odontogenesis - drug effects [6 powiązanych rekordów]
     Pregnancy [16542 powiązanych rekordów]
     Pregnancy [11548 powiązanych rekordów]
     Teratogens - toxicity [65 powiązanych rekordów]
     Tetrachlorodibenzodioxin - toxicity [65 powiązanych rekordów]
     Tooth - drug effects [6 powiązanych rekordów]
     Tooth - metabolism [24 powiązanych rekordów]
     Tooth - pathology [23 powiązanych rekordów]