Udział prokalcytoniny w reakcji zapalnej po zabiegu kardiochirurgicznym*

Jarosław Paśnik 1
1 - Klinika Pediatrii,Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 522-529
ICID: 449315
Article type: Review article
 
 
Zabieg kardiochirurgiczny może prowadzić do powikłań w postaci zespołu uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS). Istnieje pilna potrzeba określenia wskaźników diagnostycznych, które jednoznacznie potwierdziłyby lub wykluczyły ryzyko rozwinięcia się uogólnionej reakcji zapalnej.
Nowsze prace wskazują, że dobrym kandydatem na wczesny wskaźnik ryzyka wystąpienia SIRS i innych zaburzeń po zabiegu kardiochirurgicznym wydaje się prokalcytonina (PCT). W pracy omówiony został stan wiedzy na temat PCT i możliwego udziału tego peptydu w reakcji zapalnej
po zabiegu kardiochirurgicznym.
PMID 15765014 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Biological Markers - analysis [917 powiązanych rekordów]
     Calcitonin - analysis [19 powiązanych rekordów]
     Calcitonin - immunology [5 powiązanych rekordów]
     Cardiovascular Surgical Procedures - adverse effects [14 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Inflammation - diagnosis [54 powiązanych rekordów]
     Inflammation - immunology [300 powiązanych rekordów]
     Inflammation Mediators - analysis [36 powiązanych rekordów]
     Inflammation Mediators - immunology [38 powiązanych rekordów]
     Protein Precursors - analysis [34 powiązanych rekordów]
     Protein Precursors - immunology [31 powiązanych rekordów]