Przydatność diagnostyczna prokalcytoniny w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego – przegląd piśmiennictwa

Tomasz Wróblewski 1, Czesław Marcisz 2, Grażyna Kurzawska 3
1 - Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej w Tychach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach
2 - Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej w Tychach
3 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 495-505
ICID: 449271
Article type: Review article
 
 
Procalcitonin (PCT), the precursor protein of calcitonin, has proved to be a good marker of “acute phase” response in bacterial infections, particularly in severe and generalized one. The diagnostic utility of PCT in community-acquired respiratory tract infections is discussed in the article,
particularly with regard to community-acquired pneumonia and the utilization of PCT as a monitoring and prognostic tool in the course of disease. Our review of the available literature on the subject enables us to state the following: (1) Serum PCT levels increased signifi cantly only in bacterial respiratory tract infections. (2) Increases in serum PCT concentrations were related to the intensity of systemic infl ammatory response in the course of disease; very high PCT levels were associated with poor prognosis. (3) Measurements of PCT concentrations were useful in clinical decision making as to antimicrobial treatment. (4) Testing the serum PCT level not only supplements the range of available markers of “acute phase” response, but also provides some additional information about ongoing systemic infl ammation.
PMID 15765011 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Acute-Phase Proteins - analysis [32 powiązanych rekordów]
     Biological Markers - blood [1247 powiązanych rekordów]
     Calcitonin - blood [77 powiązanych rekordów]
     Community-Acquired Infections - blood [4 powiązanych rekordów]
     Community-Acquired Infections - diagnosis [43 powiązanych rekordów]
     Diagnosis, Differential [7770 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Inflammation - blood [107 powiązanych rekordów]
     Inflammation - diagnosis [54 powiązanych rekordów]
     Prognosis [7429 powiązanych rekordów]
     Prognosis [5090 powiązanych rekordów]
     Protein Precursors - blood [113 powiązanych rekordów]
     Respiratory Tract Infections - blood [19 powiązanych rekordów]
     Respiratory Tract Infections - diagnosis [107 powiązanych rekordów]
     Virus Diseases - blood [11 powiązanych rekordów]
     Virus Diseases - diagnosis [79 powiązanych rekordów]