Związek antygenów zgodności tkankowej HLA z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)

Beata Nowakowska 1, Irma Kacprzak-Bergman 2
1 - Laboratorium Immunologii Tkankowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im L. Hirszfelda we Wrocławiu
2 - Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 458-462
ICID: 449217
Article type: Review article
 
 
Stosunkowo niedawno, bo w 1989 roku został wykryty wirus zapalenia wątroby typu C (HCV). Wirusem tym jest zakażonych prawie 170 mln ludzi na całym świecie, a więc infekcja ta jest jednym z najpoważniejszych problemów we współczesnej medycynie. Najczęściej spotykaną postacią
zakażenia jest postać przewlekła, która występuje u około 80% chorych. Zakażenie przewlekłe predysponuje do rozwoju marskości i/lub do rozwoju raka wątroby. Około 20% zakażonych samodzielnie eliminuje wirusa. Czynniki, które warunkują eliminację wirusa lub przejście zakażenia w postać przewlekłą nie są do tej pory poznane, choć prowadzono wiele badań mających na celu ich zdefi niowanie. Osobnicze różnice mogą być związane z określonymi antygenami głównego kompleksu zgodności tkankowej (HLA), które są zaangażowane w odpowiedzi odpornościowej organizmu. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań nie udało się jednoznacznie stwierdzić związku genów HLA klasy I z odpowiedzią na zakażenie wirusem HCV. Dane dla różnych populacji są zupełnie rozbieżne. Stwierdzono natomiast związki z antygenami klasy II. Najsilniejsza opisana korelacja dla wielu populacji, to związek allelu DQB1*0301 z naturalną eliminacją wirusa. Ze spontaniczną eliminacją wirusa wiązana jest również obecność u zakażonych antygenu DR5 (DRB1*1101 i DRB1*1104). Brak natomiast wyraźnych i istotnych korelacji antygenów HLA z przewlekłą postacią choroby i związku z odpowiedzią na leczenie zakażenia interferonem.
PMID 15599339 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     HLA Antigens - genetics [217 powiązanych rekordów]
     HLA Antigens - immunology [152 powiązanych rekordów]
     Hepatitis C - genetics [21 powiązanych rekordów]
     Hepatitis C - immunology [104 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]