Polimorfizm genu i zaburzenia funkcjonalne adiponektyny jako jedna z przyczyn rozwoju oporności na insulinę*

Joanna Karbowska 1, Elżbieta Warczak 1, Zdzisław Kochan 1
1 - Katedra Biochemii Akademii Medycznej w Gdańsku
Postepy Hig Med Dosw
2004; 58 449-457
ICID: 449216
Article type: Review article
 
 
Adiponektyna to kodowane przez gen ACDC (nazywany także APM1) i wydzielane przez tkankę tłuszczową białko, które odgrywa istotną rolę w regulacji metabolizmu glukozy i kwasów tłuszczowych w wątrobie i w mięśniach, w obu wypadkach zwiększając wrażliwość na insulinę. Pod wpływem adiponektyny dochodzi do wzmożonego utleniania kwasów tłuszczowych zarówno w wątrobie, jak i w mięśniach, dzięki czemu spada w nich zawartość triacylogliceroli. Ponadto, adiponektyna stymuluje pobieranie i zużycie glukozy w mięśniach oraz hamuje glukoneogenezę w wątrobie, co prowadzi do obniżenia poziomu glukozy we krwi. U ludzi zaobserwowanododatnią zależność między stężeniem adiponektyny we krwi a wrażliwością na insulinę. Adiponektyna występuje we krwi w wielu postaciach multimerycznych. Mutacje w genie ACDC wywołują zmiany w strukturze białkowej adiponektyny i zaburzają proces tworzenia multimerów, co z kolei obniża stężenie tego hormonu we krwi i/lub aktywność biologiczną adiponektyny. Wiele z opisanych dotychczas mutacji w genie ACDC wiąże się z rozwojem oporności na insulinę i występowaniem cukrzycy typu 2.

PMID 15599338 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Adiponectin - genetics [0 powiązanych rekordów]
     Animals [94458 powiązanych rekordów]
     Diabetes Mellitus, Type 2 - genetics [246 powiązanych rekordów]
     Diabetes Mellitus, Type 2 - metabolism [238 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Insulin Resistance - genetics [80 powiązanych rekordów]
     Liver - metabolism [1779 powiązanych rekordów]
     Muscle, Skeletal - metabolism [814 powiązanych rekordów]
     Polymorphism, Genetic [2272 powiązanych rekordów]