Choroba Alzheimera jako przykład schorzenia neurodegeneracyjnego.

Agnieszka Zabłocka 1
1 - Laboratorium Immunochemii Ogólnej, Zakład Immunochemii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 209-216
ICID: 449212
Article type: Review article
 
 
Choroba Alzheimera jest postępującym schorzeniem neurozwyrodnieniowym prowadzącym do upośledzenia i stopniowego zaniku pamięci oraz funkcji poznawczych. Charakteryzuje się ona spadkiem liczby neuronów, gromadzeniem się płytek starczych w przestrzeni pozakomórkowej mózgu i opon oraz splotów neurowłókienkowych w przestrzeni wewnątrzkomórkowej. Do czynników powodujących powstanie uszkodzeń w mózgu zalicza się również patologiczne postaci presenilin oraz apolipoproteiny E. Permanentna aktywacja komórek mikrogleju i astrocytów prowadzi do nadmiernego uwalniania mediatorów zapalnych: cytokin, reaktywnych rodników tlenowych i tlenku azotu. Następstwem zmian zapalnych w mózgu jest zaburzenie ciągłości bariery krew–mózg, co umożliwia napływ komórek obwodowego układu odpornościowego i ich udział w reakcji zapalnej. Z dotychczasowych badań wynika, iż substancje wykazujące zdolność hamowania nadmiernego wytwarzania ROS i NO oraz substancje wykazujące charakter endogennych regulatorów indukcji cytokin mogą mieć znaczenia terapeutyczne i sprzyjać zahamowaniu procesów neurodegeneracji u pacjentów z chorobą Alzheimera.
PMID 16641890 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Alzheimer Disease - immunology [32 powiązanych rekordów]
     Alzheimer Disease - metabolism [384 powiązanych rekordów]
     Alzheimer Disease - metabolism [393 powiązanych rekordów]
     Alzheimer Disease - therapy [90 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Blood-Brain Barrier - physiopathology [2 powiązanych rekordów]
     Cytokines - biosynthesis [586 powiązanych rekordów]
     Free Radicals - metabolism [269 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Neuroglia - metabolism [171 powiązanych rekordów]
     Neurons - metabolism [1555 powiązanych rekordów]
     Nitric Oxide - biosynthesis [366 powiązanych rekordów]