Mechanizmy kontroli odporności wrodzonej

Zofia Błach-Olszewska 1
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 201-208
ICID: 448640
Article type: Review article
 
 
Omówiono podstawowe reakcje wrodzonego systemu odporności. Mechanizmy te są oparte na:
– wytwarzaniu i aktywności cytokin,
– fagocytozie/pinocytozie, która zapewnia szybkie usuwanie zarówno patogenów, jak i apoptotycznych ciał,
– zabijaniu patogenów i komórek nimi zakażonych przez komórki NK i dopełniacz aktywowany na drodze alternatywnej i lektynowej,
– wrodzonej cytokinozależnej odporności leukocytów na wirusowe zakażenia.
Prawidłowy przebieg tych reakcji zapewnia homeostazę organizmu. Jednakże w ustroju możemy spotykać niedobory jak również nadaktywność wrodzonej odporności. Niedobory wiążą się ze szczególną wrażliwością na zakażenia, mogą towarzyszyć rozwojowi chorób nowotworowych. Podejrzewa się, że nadaktywność wrodzonego systemu może towarzyszyć kacheksji wynikają-
cej z nadmiernego zabijania, a także rozwojowi chorób autoimmunologicznych i neurodegeneracyjnych. Z powodu niebezpieczeństwa rozwoju tych chorób kontrola reakcji wrodzonego systemu wydaje się bardzo ważną, może ona dotyczyć różnych reakcji. Omówiono kontrolę przez cząsteczki SOCS (suppressors of cytokines sygnaling) procesu sygnałowania wewnątrzkomórkowego zapoczątkowanego przez receptory cytokin i TLR (Toll-like receptors). Duże znaczenie w kontroli wrodzonego systemu mają receptory rodziny Tyro-3. Brak tych receptorów, jak też i cząsteczek SOCS może prowadzić do rozwoju reakcji autoimmunologicznych i neurodegeneracyjnych. Aktywność regulacyjną wykazuje także adenozyna i jej fosforany, które poprzez reakcje ze swoistymi receptorami powiązanymi z białkiem G regulują czynności komórek wrodzonego systemu immunologicznego. W regulacji biorą udział także cytokiny IL-10 i TGF-ß oraz
rozpuszczalne receptory
PMID 16618991 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94458 powiązanych rekordów]
     Autoimmunity - immunology [81 powiązanych rekordów]
     Cytokines - immunology [345 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Infection - immunology [98 powiązanych rekordów]
     Inflammation - immunology [300 powiązanych rekordów]
     Killer Cells, Natural - immunology [482 powiązanych rekordów]
     Major Histocompatibility Complex - immunology [78 powiązanych rekordów]
     Neoplasms - immunology [374 powiązanych rekordów]