Immunologiczne aspekty urazu

Andrzej Gryglewski 1, Paweł Majcher 2, Marian Szczepanik 2
1 - Katedra Anatomii CM UJ w Krakowie
2 - Zakład Biologii Rozwoju Człowieka CM UJ w Krakowie
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 192-200
ICID: 448476
Article type: Review article
 
 
W wyniku urazu dochodzi do przerwania barier ochronnych organizmu i związanej z tym destrukcji tkanek i komórek gospodarza. W odpowiedzi na uraz organizm reaguje zmianami, których celem jest przywrócenie
homeostazy, pobudzenie odbudowy zniszczonych tkanek i zapobieżenie infekcji. Stopień nasilenia odpowiedzi na uraz jest uzależniony od ogólnego stanu ustroju oraz od siły i charakteru przebytego urazu. W wyniku niewielkich obrażeń reakcja obronna ustroju ma charakter lokalny, z kolei urazy ciężkie prowadzą do odpowiedzi organizmu o charakterze uogólnionym. W każdym jednak przypadku reakcja organizmu na uraz ma charakter kompleksowy i jest związana z pobudzeniem wielu życiowo ważnych systemów organizmu, takich jak układ immunologiczny, układ nerwowy oraz układ hormonalny. Wpływ urazów, w tym urazów
operacyjnych, na odpowiedź immunologiczną był przedmiotem licznych prac badawczych od wielu lat. Wielu autorów wykazało zaburzenia zarówno odpowiedzi nieswoistej, jak i odpowiedzi nabytej, będącymi konsekwencjami oparzeń, obrażeń mechanicznych czy wreszcie zabiegu chirurgicznego. Powszechnie uważa się, że następstwem obrażeń ciężkich, w tym także rozległych operacji chirurgicznych, jest trwający od kilku do kilkunastu dni po urazie stan immunosupresji, który charakteryzuje się m.in. osłabieniem odpowiedzi typu komórkowego. Wyniki badań klinicznych i eksperymentalnych ostatnich lat pozwalają na stwierdzenie, że jedną z głównych przyczyn obserwowanego w następstwie urazu zahamowania odpowiedzi komórkowej wydaje się przesunięcie równowagi TH1/TH2 w kierunku komórek i cytokin typu TH2. Na zakres i charakter odpowiedzi ustroju na uraz wpływają nie tylko zmiany funkcjonalne ko-
mórek układu odpornościowego, ale także ich właściwa dystrybucja w obrębie tkanek i narządów organizmu.
PMID 16618990 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Trauma Severity Indices [157 powiązanych rekordów]
     Wound Healing - immunology [18 powiązanych rekordów]
     Wounds and Injuries - classification [49 powiązanych rekordów]
     Wounds and Injuries - immunology [19 powiązanych rekordów]