Katalaza – budowa, właściwości, funkcje

Dorota Ścibior 1, Hanna Czeczot 1
1 - Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 170-180
ICID: 447468
Article type: Review article
 
 
Katalaza (EC 1.11.1.6), obecna głównie w peroksysomach komórek ssaków, jest enzymem zbudowanym z czterech identycznych podjednostek o masie cząsteczkowej około 60 kDa. Każda z nich zawiera w centrum aktywnym grupę hemową oraz cząsteczkę NADPH. Wykazuje dwie aktywności: katalazową i peroksydazową. Przy dużym stężeniu nadtlenku wodoru główną jej funkcją jest udział w jego rozkładzie do wody i tlenu (aktywność katalazowa). Natomiast przy małym stężeniu H2O2 dominuje aktywność peroksydazowa katalazy, a substratami są związki o charakterze donorów wodoru np. etanol, metanol, fenol i inne. Praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat budowy, właściwości i funkcji katalazy w organizmach żywych.
PMID 16618987 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94458 powiązanych rekordów]
     Catalase - chemistry [24 powiązanych rekordów]
     Catalase - metabolism [254 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Hydrogen Peroxide - chemistry [104 powiązanych rekordów]
     Hydrogen Peroxide - metabolism [247 powiązanych rekordów]
     Peroxisomes - secretion [0 powiązanych rekordów]